Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Α.Σ.Ε.Π.: ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2016 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε., ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2016.


Αθήνα,  27 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2016 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα μίας  (51) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.).
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
  Οριστικός Πίνακας Διοριστέων
  Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων
  Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης


Αθήνα,  27 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.)

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2017  (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα εννέα (69) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες).
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 28 Ιουνίου 2017 έως και την πάροδο της 7ης Ιουλίου 2017, ημέρας Παρασκευής.
 Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων
 Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων
 Προσωρινός Πίνακας ΚατάταξηςΑθήνα, 26 Ιουνίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2016)
Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2016  (ΦΕΚ 13/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

«Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΣΤΟ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για πιστώσεις, προσλήψεις, ΤΥ, ΔΥΕΠ, μόνιμους διορισμούς


Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για πιστώσεις, προσλήψεις, ΤΥ, ΔΥΕΠ, μόνιμους διορισμούς :

Πιστώσεις
Με 24000 πιστώσεις θα ξεκινήσει την σχολική χρονιά 2017/18 το Υπουργείο. Αυτό δεν σημαίνει όμως, όπως και φέτος, ταυτόχρονα και την επαναπρόσληψη. Ας θυμηθούμε όλοι πως 836 συνάδελφοι έμειναν άνεργοι και θα ήταν πολλοί περισσότεροι, θα φτάναμε τους 1200, αν δεν πιέζαμε από τον Δεκέμβριο για ανακατανομή κονδυλίων.

Τ.Υ.
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η έγκριση 350 τάξεων υποδοχής οι οποίες πρέπει να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν απ’ την αρχή της χρονιάς. Υπάρχουν κι άλλες 230 πιστώσεις από τις οποίες θα δοθεί ένας αριθμός (υπολογίζονται 100) για κάλυψη αναγκών της δευτεροβάθμιας κι οι υπόλοιπες στην πρωτοβάθμια.
Αυτές, όπως είναι αυτονόητο, θα δοθούν σε δεύτερο χρόνο, όσο κι αν επιδιώκουμε να συμπεριληφθούν στην Α' φάση προσλήψεων.

ΔΥΕΠ
Πλήρες μας ειπώθηκε και περιμένουμε να το δούμε, πως θα είναι το ωράριο των συναδέλφων στις δομές (κι εδώ πρέπει να θυμίσουμε την κινητοποίηση του ΠΑΣΑΔ 6/10/16 για το μειωμένο ωράριο και την υπόσχεση Ρήγα) οι οποίες θα λειτουργήσουν όπου και για όσους πρόσφυγες δεν έκαναν το πρόγραμμα ή έχουν ενταχθεί αργά σ’ αυτό. Οι υπόλοιποι μαθητές των δομών θα ενταχθούν στα όμορα σχολεία.

Προσλήψεις
Στην Α' φάση, που στον σχεδιασμό του Υπουργείου είναι για την 5η του Σεπτέμβρη, επιδιώκουμε να γίνει κάλυψη του 100% των κενών όπως πετύχαμε, για πρώτη φορά, πέρυσι επικαλούμενοι την...απλή λογική

Σχολικές βιβλιοθήκες
Άλλη μια πρόταση του ΠΑΣΑΔ που βλέπουμε να υιοθετείται (ο δεύτερος δάσκαλος στην τάξη, ήταν η πρώτη) η οποία έχει κατατεθεί τόσο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής όσο και στο Υπουργείο και στην ΔΟΕ.

Ωράριο 6 ωρών θα έχει ο υπεύθυνος βιβλιοθήκης (βασική προϋπόθεση να έχει αίθουσα γι’ αυτήν το σχολείο) ο οποίος και θ’ αναλάβει την σύνδεσή της με το Ε.ΚΕ.ΒΙ. Αναμένεται να εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο.

Μόνιμοι διορισμοί
Κατάργηση του 3848 με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση συστήματος που θα έχει πρόβλεψη για την μετάβαση αλλά θα είναι και οριστικής μορφής(!). Σε διάλογο για τα χαρακτηριστικά του θα κληθούμε τον Οκτώβριο.
Ο χρόνος διορισμών το...18 κι αφού νομοθετηθεί η αξιολόγηση στελεχών (Υποδιευθυντών, που θα είναι πλέον 2 από 8θέσιο και πάνω, διευθυντών, των οποίων το ωράριο θα μειωθεί κατά 2 ώρες από τον Σεπτέμβριο, κλπ) η οποία, όπως μας ειπώθηκε, δεν είναι μόνο προαπαιτούμενο της τρίτης αξιολόγησης αλλά και προαπαιτούμενο διορισμών.
Οι ανάγκες που θα υπάρχουν θα μπουν στην μέγγενη του...ΟΟΣΑ κι αφού θα συνεκτιμηθούν ωράρια (επιθυμούμενη από τον οργανισμό η αύξηση) κι οργανικότητες, ως προς τον αριθμό και το είδος, θα υπολογιστούν οι τελικές ανάγκες!

Η ενημέρωσή μας επί όλων των θεμάτων της πρωτοβάθμιας, που ήταν πολύπλευρη και λεπτομερής, μας επιτρέπει να έχουμε πλέον συνολική εικόνα των αλλαγών που σχεδιάζονται και να προσαρμόσουμε ανάλογα την στρατηγική των κινήσεων μας στο προσεχές διάστημα.
Συνάδελφοι ο ΠΑΣΑΔ δεν είναι μόνο ένα...Δ.Σ. Είναι πολλά άτομα που τρέχουν, ενημερώνουν, προσπαθούν κι ο καθένας συμβάλλει με τον δικό του τρόπο για το καλό του Συλλόγου, δηλαδή όλων μας!
Πολλοί συνάδελφοι 70 και 70.50 που συνεργάζονται και προσπαθούν, με σκοπό τη συνέχιση και βελτίωση των εργασιακών μας σχέσεων και το να μπει ένα πλαίσιο με το οποίο μπορεί να διοριστεί κι ο τελευταίος συνάδελφος που έχει προϋπηρεσία.
Δεν είναι παραταξιακό, κομματικό ενεργούμενο, ούτε πολιτική, κομματική προίκα κανενός! Δεν είναι συνδικαλιστικό ενέχυρο!
Στον μόνο που δίνει λογαριασμό, όπως οφείλει κι επιβάλλεται, είναι στον συνάδελφο.
Δεν παρακαλά κανέναν ούτε χαρίζεται σε κανέναν!
Γι αυτό ηγείται!
Κι η δύναμη που έχει για να το κάνει αυτό οφείλεται αποκλειστικά σ’ εσάς και στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Σας χρειαζόμαστε όλους!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!!!

Γίνε μέλος στον ΠΑΣΑΔ: https://goo.gl/forms/9Kum0lGRw2bL5d9f2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ.Ο.Ε. - ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ(ΠΕ30) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝΣύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στην πρόσληψη αναπληρωτών Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) από τους Αξιολογικούς Πίνακες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) και τοποθέτηση αυτών στα Γενικά σχολεία της χώρας στα οποία υπάρχουν μαθητές Ρομά, με σκοπό τη διασύνδεση των οικογενειών των μαθητών αυτών με τη σχολική κοινότητα, στα πλαίσια της συμπερίληψης στο εκπαιδευτικό σύστημα των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.


Αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού, ώστε με την αρχή του σχολικού έτους 2017-18 να μπορέσει να υπάρξει υλοποίηση.


Αναμφίβολα πολύ ενδιαφέρουσα η προσπάθεια αυτή του Υπουργείου Παιδείας, (καθοριστική εδώ η συμβολή για μια ακόμη φορά του Διευθυντή Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Πολίτη), να εντάξει κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) στο Γενικό Σχολείο, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, εν προκειμένω των Ρομά,  στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.


Ακριβώς γι αυτόν τον λόγο το Ε.Ε.Π., δια των εκπροσώπων του, είναι έτοιμο να συνδράμει στη συζήτηση για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, όποτε του ζητηθεί.

Δημήτρης Παπαευθυμίου & Βασίλης Βούγιας

Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Ανακοινώνεται η ίδρυση νέων σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ανακοινώνεται η ίδρυση νέων σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, ακολουθώντας τη βασική αρχή του για στήριξη και αναβάθμιση της ειδικής αγωγής, ανακοινώνει την ίδρυση 13 νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, με την ίδρυση 1 Ειδικού Νηπιαγωγείου, 1 Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, 2 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και 9 Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, δημιουργούνται ακόμα καλύτερες συνθήκες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε μαθητή, στο πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε κάθε σημείο της χώρας.
Ιδιαίτερα ενισχυμένη αναδεικνύεται η Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση, η οποία επί σειρά ετών ήταν υποβαθμισμένη τόσο σε αριθμό δομών όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών. Με την καθιέρωση και γενίκευση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου και την εφαρμογή νέων ωρολογίων προγραμμάτων, από το σχολικό έτος 2017-18, η Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση αποκτά δυναμική και το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίνεται στα αιτήματα ίδρυσης νέων σχολείων, σε περιοχές που η έλλειψη δομών καθιστούσε, για ορισμένους μαθητές, ανύπαρκτη τη δυνατότητα συνέχισης φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επίσης, προάγονται 10 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Ειδικά Νηπιαγωγεία προκειμένου να εναρμονιστούν με το νέο μαθητικό δυναμικό τους και να ανταποκριθούν καλύτερα στη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών τους.
Για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων, οι προσλήψεις θα είναι αυξημένες και κατά προτεραιότητα και για το σχολικό έτος 2017-18, τόσο για την επαρκή στελέχωση των Ειδικών Σχολείων όσο και για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικαιροποίηση των προτιμήσεων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των υποψήφιων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.


Ενημερώνουμε τους υποψήφιους αναπληρωτές-ωρομίσθιους των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) ότι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επικαιροποιήσουν τις προτιμήσεις της αρχικής τους αίτησης (είτε ως προς τους Νομούς είτε ως προς τη σειρά προτίμησης Νομών).
Οι υποψήφιοι που θα θελήσουν να αλλάξουν τις προτιμήσεις τους, όπως αυτές αναγράφονται στους προσωρινούς πίνακες, πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν στην υπηρεσία μας από την Τρίτη 20/6/2017 έως και την Παρασκευή 30/6/2017 με τους εξής τρόπους:
• Αυτοπροσώπως
• Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : mail@dmaked.pde.sch.gr (σαρωμένη)
• Με Φαξ στο 2461049962 Οι αλλαγές των προτιμήσεων θα εμφανιστούν με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των προτιμήσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ 186 ΘΕΣΕΙΣ(27 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΜΕΑ) ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑθήνα, 26 Ιουνίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2017
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.«Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»...Η Κ.Υ.Α. σε Φ.Ε.Κ.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Η επισκόπηση του τύπου της Τρίτης 27 Ιουνίου 2017


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Αποτελέσματα εκλογών Δ.Ο.Ε.


Ψήφισαν: 609
Λευκό: 1 


Εκλογικό μέτρο: 55
για έδρα στη β' κατανομή υπόλοιπο 19 ψήφους 


ΕΛΑΒΑΝ:


ΔΑΚΕ : 182 (υπόλοιπο 17) 3 έδρες
ΔΗΣΥ 123 και 2 έδρες
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 114 και 2 έδρες
ΠΑΜΕ: 88 και 2 έδρες
ΑΕΕΚΕ: 44 και 1 έδρα
ΕΡΑ: 40 και 1 έδρα
Πρωτοβουλία: 13 και 0 έδρες
Προοδευτικά Ρεύματα: 3 και 0 έδρες
Αντεπίθεση: 1 και 0 έδρες

Έως Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 η ολοκλήρωση των διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα myschool για την απόλυση, τα απολυτήρια και τα πτυχία των μαθητών της Γ΄τάξης Λυκείων

Ψήφισμα της 86ης ΓΣ της ΔΟΕ: Στηρίζουμε τον αγώνα των συμβασιούχων στους ΟΤΑ - Καμιά απόλυση. Αγώνας για μόνιμη και σταθερή δουλειάΑθήνα, 24/6/2017
Ψήφισμα  της 86ης ΓΣ της ΔΟΕ
Στηρίζουμε τον αγώνα των συμβασιούχων στους ΟΤΑ
Καμιά απόλυση. Αγώνας για μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προχωρά σε χιλιάδες απολύσεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ επικαλούμενη την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση αυτή αφορά όλους τους συμβασιούχους σε όλο το δημόσιο (68000) και οδηγεί σε χιλιάδες απολύσεις. Είναι στα πλαίσια της εφαρμογής των συμφωνιών με την ΕΕ για :
 • Συρρίκνωση του δημοσίου και κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας
 • Ραγδαία ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του δημοσίου
 • Μετακύληση του κόστους στους εργαζόμενους και το λαό.
 • Ανακύκλωση της ανεργίας και ακόμα μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων.
Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους εργαζόμενους παρουσιάζοντας ως λύση στη σφαγή τις "δίμηνες" συμβάσεις και προσωρινές προσλήψεις για να καλυφθούν οι ανάγκες στους Δήμους.
Τέρμα πια στην κοροϊδία. Δε θα δεχτούμε καμιά απόλυση συνάδελφου συμβασιούχου. Είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων. Το πρόβλημα μας αφορά όλους. Κάθε χρόνο στο χώρο της εκπαίδευσης ζούμε τις χιλιάδες απολύσεις συνάδελφων αναπληρωτών, την πολίτικη των περικοπών και της χρόνιας αδιοριστίας.
Το αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά ενώνει όλους τους εργαζόμενους απέναντι στην πολιτική που τσακίζει τη ζωή μας.
 • Καμιά απόλυση συμβασιούχου, άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων.
 • Να υλοποιήσει η κυβέρνηση εδώ και τώρα το αίτημα για άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.      
Καταδικάζουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης και μιας σειράς δημάρχων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι , αξιοποιώντας τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, έχουν επιδοθεί σ’ ένα όργιο καταστολής και προσπάθειας χτυπήματος του αγώνα των εργαζόμενων, όπως η εισβολή των δυνάμεων καταστολής σε αμαξοστάσια σε όλη τη χώρα.
Στηρίζουμε και καλούμε σε μαζική συμμετοχή στις καταλήψεις στους Δήμους και στις χωματερές που είναι σε εξέλιξη και στα απεργιακά συλλαλητήρια τη Δευτέρα 26/6 και την Πέμπτη 29/6.
Οι σύλλογοι και οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Επιδιώκουμε την κλιμάκωση αυτού του αγώνα, η νίκη του θα είναι νίκη για όλους τους εργαζόμενους.
Οι Αντιπρόσωποι της 86ης Γενικής Συνέλευσης

Νομιμότητα και Διαφάνεια στις διαδικασίες αναθέσεων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του ενεργειών, είναι αρμόδιο για την Οικονομική Διαχείριση των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών διαχειριστικής ευθύνης του.
Το ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον έχει προχωρήσει σε απόφαση για διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών διαχειριστικής ευθύνης του.
Με τον τρόπο αυτό τελειώνουν οριστικά οι κατακερματισμένες διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, χωρίς έλεγχο, οι οποίες γίνονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των κανόνων χρηστής διαχείρισης.
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται απλούστευση, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, διαφάνεια, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, την παρακολούθηση θεμάτων εξασφάλισης ανεξαρτησίας κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, εξορθολογισμό δαπανών, καθώς και εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου.

Πρόγραμμα 18ου Συνεδρίου Ο.Λ.Μ.Ε., Αθήνα 1-4/7/2017


Μη πραγματοποίηση συνεδριάσεων Διευρυμένων Υπ. Συμβ. Επιλογής στις 3 και 4 Ιουλίου λόγω του 18ου Συνεδρίου της Ο.Λ.Μ.Ε.


Ανακοίνωση(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ καθώς και την πλήρωση θέσης Ειδικού Συμβούλου


 
To I.E.Π. προτίθεται να καλύψει:
finger pointingΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Τις ανάγκες της Επιστημονικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής Υπηρεσίας και των Αυτοτελών Τμημάτων με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.
Μια κενή θέση Ειδικού Συμβούλου – εκτός κλιμακίων – στο επιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντος «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Μαθητεία», με απόσπαση εν ενεργεία εκπαιδευτικού με αυξημένα προσόντα.
Τις ανάγκες που προκύπτουν στα πλαίσια υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και υλοποιούνται από το ΙΕΠ με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.

Δελτίο Τύπου και Διακήρυξη της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ΕΒΠ για την εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Παρασκευή 23 Ιούνη 2017

επικοινωνία: as.eep.evp@gmail.com - 6956923086


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,Πλαίσιο κειμένου: Τι είναι 
η Αγωνιστική Συσπείρωση ΕΕΠ/ΕΒΠ

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών είναι ο συνδυασμός στις αρχαιρεσίες, που απαρτίζεται από συνδικαλιστές οι οποίοι μέσα από τα σωματεία και τις Επιτροπές Αγώνα, πρωτοστατούν με τις θέσεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ) και συσπειρώνονται σ΄ αυτό.
Κατεβαίνουμε στις εκλογές και επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη δράση και τον αγωνιστικό προσανατολισμού της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.. 
Επιδιώκουμε από κοινού με όλες τις ειδικότητες του σχολείου, μαζί μόνιμοι και αναπληρωτές να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας στη μόρφωση και τη δουλειά. 
Το ΠΑΜΕ είναι Μέτωπο όπου συσπειρώνονται σωματεία, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Επιτροπές Αγώνα που έχουν ως κοινό σκοπό:
Ø Την υπεράσπιση και διεύρυνση των λαϊκών συμφερόντων, την ανάκτηση των απωλειών, την κατάργηση των αντεργατικών νόμων και των μνημονίων. Το Μέτωπο είναι το μόνο κίνημα που διαμορφώνει αιτήματα και στόχους πάλης με κριτήριο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες σε σύγκρουση με τα μονοπώλια.
Ø Τη σύγκρουση με τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, την Ε.Ε. ως προϋπόθεση για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. 
Ø Την απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, την αποδέσμευση από ΝΑΤΟ– ΕΕ. 
Ø Την ανατροπή κάθε αντιλαϊκής πολιτικής, της εξουσίας του μεγάλου κεφαλαίου. 
Στο Πανεργατικό Μέτωπο και τους αγώνες τους προσβλέπουν χιλιάδες εργαζόμενοι που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί του, όμως αναγνωρίζουν πως είναι ένα σταθερό, αγωνιστικό στήριγμα για όλους τους εργαζόμενους.
Με τη διακήρυξη μας απευθυνόμαστε σε όλους τους εκλεγμ.ενους αντιπροσώπους για το συνέδριο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.
Οι εκλογές μας γίνονται σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι βιώνουμε τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνηση, των κομμάτων που ψήφισαν από κοινού το 3ο Μνημόνιο, της Ε.Ε. και των λεγόμενων «θεσμών», στο σύνολο της ζωής μας, στην εργασιακή ανασφάλεια, στα τεράστια φορολογικά βάρη, στις μειώσεις συντάξεων, στο κόστος της κατά τ΄ άλλα «δωρεάν» υγείας και παιδείας.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στέλνει αυτές τις μέρες στη  απόλυση χιλιάδες συμβασιούχους στους ΟΤΑ. Πολλοί από μας συνέδροι σήμερα είμαστε απολυμένοι και δεν ξέρουμε αν θα δουλεύουμε του χρόνου.
Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτή την πραγματικότητα. Απαιτούμε την ανάκτηση των απωλειών που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Παλεύουμε για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας στη δουλειά, τη μόρφωση και τη ζωή μας.
Ο χώρος της Ειδικής Αγωγής βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιλαϊκής πολιτικής!!

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ - όπως και οι προηγούμενες - όχι απλά δεν παρουσιάζει τη διάθεση να δώσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στην ειδική εκπαίδευση, αλλά αντιθέτως η ίδια τους η πολιτική αποτελεί ευθεία επίθεση στα δικαιώματα όλων μας. Η "ρεαλιστικότητα" τους έγκειται στο τι εμείς θα χάνουμε χρόνο με το χρόνο:
·         Η πρόσληψη των αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ ξεκίνησε για άλλη μια χρονιά λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Σε πολλά ειδικά σχολεία οι μαθητές δεν πήγαιναν για ολόκληρους μήνες σχολείο, λόγω της έλλειψης προσωπικού, τα περισσότερα ΚΕΔΔΥ δεν μπορούσαν να εκδώσουν ούτε μία γνωμάτευση.
·         Όλοι οι αναπληρωτές ΕΕΠ –ΕΒΠ έζησαν «το θέατρο του παραλόγου» με την από την αρχή «κρίση», στις περισσότερες περιπτώσεις αμφισβήτηση, των προσόντων και της προϋπηρεσίας τους, με αποτέλεσμα να είναι φέτος ακόμη πιο έντονο «το ανεβοκατέβασμα» στους πίνακες και η αβεβαιότητα.
·         Οι παράλληλες στηρίξεις δόθηκαν όχι στο σύνολό τους και με τεράστια καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να μένουν εκτεθειμένα για άλλη μια φορά οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί των γενικών τάξεων.
·         Οι ανατροπές στον τρόπο αποπληρωμής των ιδιωτικών δομών ειδικής αγωγής με τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΠΥ επιχειρούν, για άλλη μια φορά, να φορτώσουν το κόστος της Ειδικής Αγωγής στις οικογένειες των παιδιών, αλλά και στους εργαζόμενους, οι οποίοι πληρώνουν τη μείωση των δημόσιων κοινωνικών δαπανών και την εφαρμογή του «κόφτη».
·         Και σαν να μην έφτανα όλα αυτά… η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή εισάγει Ιδιωτική Παράλληλη στήριξη και στα Ειδικά Σχολεία (κάτι που μέχρι πρότινος δεν επιτρέπονταν), δείχνοντας τις προθέσεις της για πλήρη ιδιωτικοποίηση και μεταφορά του «κόστους» στις πλάτες των γονιών.
Αυτές είναι μόνο οι πρόσφατες εξελίξεις….
Έχουμε πολλά όλοι μας να «θυμηθούμε» από όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια…. Ότι ούτε ένας συνάδελφος του ΕΕΠ και του ΕΒΠ δεν έχει διοριστεί για περισσότερο από μια δεκαετία… Ότι βίαια καταργήθηκε για όλους μας, μόνιμους και αναπληρωτές, το επίδομα ειδικών συνθηκών και είχαμε σοβαρές μισθολογικές μειώσεις…. Και είναι μόνο μερικά παραδείγματα…
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Δίνουμε πραγματικό αγώνα για την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε ειδικά σχολεία χωρίς μόνιμο και σταθερό προσωπικό, χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, χωρίς μεταφορές μαθητών στο ξεκίνημα κάθε χρονιάς. Αγωνιούμε για την υποστήριξη των από παντού αβοήθητων γονέων…. Αγωνιούμε στις ΕΔΕΑΥ γα την πρώιμη ανίχνευση και την έγκαιρη παρέμβαση των μαθητών με δυσκολίες…. Δίνουμε τη μάχη της παράλληλης στήριξης, σε 30αρια τμήματα και 500άρια σχολεία, χωρίς μέσα και υποστήριξη…. Ανησυχούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους που απευθύνονται στα ΚΕΔΔΥ, ενώ αναμετριόμαστε καθημερινά με την τεράστια έλλειψη προσωπικού και την αδυναμία παροχής της απαραίτητης παρέμβασης.
Μετά από όλα αυτά, θα αδικούσαμε τους εαυτούς μας αν δε βγάζαμε τα σωστά συμπεράσματα…..
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όχι μόνο δε θέτει ως προτεραιότητα την Ειδική Αγωγή, αλλά πουλάει «φύκια για μεταξωτές κορδέλες»,  όταν,  ενώ υπόσχεται ανθρώπινο πρόσωπο, αντιμετωπίζει την ειδική αγωγή σαν κόστος, υποβαθμίζει τη δημόσια δωρεάν παιδεία και «κόβει» τις απογευματινές θεραπείες που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Συνεχίζει, έτσι, την πολιτική των προηγούμενων Κυβερνήσεων, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.,  που αντιμετωπίζει «ανταποδοτικά» τον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Προσπαθεί «να χρυσώσει το χάπι» της απαράδεκτης κατάστασης στην Ειδική Αγωγή προπαγανδίζοντας τη λογική της συμπερίληψης. Κατανοούμε ότι υπάρχει ανάγκη να ανοίξει μια πλατιά επιστημονική συζήτηση για το ζήτημα αυτό.  Χρειάζεται, όμως, να σκεφτούμε:
·         Σίγουρα, υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες που μπορούν να ενταχθούν στο γενικό σχολείο. Όμως με όρους και προϋποθέσεις: μείωση μαθητών ανά τμήμα, υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμός, προσωπικό (ΕΕΠ – ΕΒΠ). Πως μπορεί να γίνει ουσιαστική συμπερίληψη χωρίς την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ΕΕΠ/ΕΒΠ και στα γενικά σχολεία; Παίρνονται μέτρα για την εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων ή το αποτέλεσμα της «συμπερίληψης» που ευαγγελίζονται θα είναι το «πέταγμα» των παιδιών στη γενική αγωγή, σε 30αρια τμήματα, όπου θα μείνουν αβοήθητα από τους επίσης αβοήθητους εκπαιδευτικούς τους;
·         Μπορεί κανείς από εμάς, που έχουμε υπηρετήσει την ειδική αγωγή, να πει ότι τα ειδικά σχολεία πραγματικά δε χρειάζονται; Χρειάζονται, και μάλιστα πολύ περισσότερα, απλά κοστίζουν. Αυτή είναι η ουσία την πολιτικής της «συμπερίληψης», όπως σήμερα προωθείται.
·         Ας προβληματιστούμε…. Οι ίδιοι που μιλούν για συμπερίληψη ασυλοποιούν την ειδική αγωγή. Αυτό δε συμβαίνει όταν αφήνουν πολλά ΕΕΕΕΚ χωρίς επανδρωμένες, σε έμψυχο και άψυχο υλικό, ειδικότητες; Χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός σχεδιασμός για το ποιά θα είναι η ζωή των παιδιών αυτών μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους; Αλήθεια, ποιό είναι το μέλλον των παιδιών μετά το σχολείο; Ποιός θα διεκδικήσει τις κατάλληλες δομές, αν όχι εμείς;
Ο μόνος τρόπος για να μιλήσουμε για ουσιαστική ένταξη είναι με κριτήρια αυστηρά επιστημονικά και εξατομικευμένα για κάθε παιδί, με γνώμονα ποιο σχολικό πλαίσιο πραγματικά του ταιριάζει, πού μπορεί πραγματικά να βοηθηθεί, έχοντας σαν απώτερο στόχο και την ένταξή του στη ζωή. Όχι με κριτήριο «τι κοστίζει λιγότερο». …
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Θεωρούμε ότι μετά από τις εκλογές αυτές το σωματείο μας πρέπει να είναι πιο δυνατό, πιο έτοιμο για τη διεκδίκηση της Ειδικής Αγωγής που έχουμε ανάγκη σήμερα, που δικαιούνται τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι οικογένειές τους. ΕΔΩ και ΤΩΡΑ χρειάζεται οργάνωση της πάλης, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ διεκδίκηση για τις Σύγχρονες Μορφωτικές Ανάγκες των παιδιών με αναπηρία, για ΜΟΝΙΜΗ και ΣΤΑΘΕΡΗ δουλειά όλων των εργαζομένων στην ειδική εκπαίδευση.
Μαζί με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς πρέπει να διεκδικήσουμε άμεσα να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις σε ΕΕΠ και ΕΒΠ για να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά στην ειδική εκπαίδευση.
Για μας ΣΥΓΧΡΟΝΟ και ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ είναι το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία έχοντας σαν κριτήριο τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών αυτών. Σε αυτή τη βάση καλούμε μόνιμους και αναπληρωτές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση να υπερασπιστούν και να διεκδικήσουν αυτά που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας. Μαζί με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς πρέπει να διεκδικήσουμε άμεσα να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις σε ΕΕΠ και ΕΒΠ, σε ειδικό παιδαγωγικό προσωπικό για να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά στην ειδική εκπαίδευση.
Ο δρόμος που μπορεί να έχει επιτυχία είναι αυτός της διεκδίκησης από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, μέσα από κάθε σχολείο και τα συλλογικά τους όργανα, μέσα από κάθε σύλλογο διδασκόντων κα αποφάσεων των εργαζομένων στα ΚΕΔΔΥ, συλλόγους γονέων, αξιοποιώντας όλες τις μορφές πάλης που κάθε φορά χρειάζονται. Είναι ένας δρόμος κόντρα στη λογική της μοιρολατρίας, του "τίποτα δεν αλλάζει ότι και να κάνουμε", αλλά και κόντρα σε συμβιβασμένες λογικές ενός κοινωνικού διαλόγου πάνω σε προαποφασισμένα μέτρα.
Δεν πρέπει να δεχτούμε να κάνουμε ούτε βήμα πίσω από το αίτημα για μόνιμους διορισμούς, με στόχο την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών στην ειδική αγωγή. Είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ και ΣΥΓΧΡΟΝΟ να διεκδικήσουμε σε κοινό μέτωπο εργαζόμενοι στην ειδική εκπαίδευση, γονείς, παιδιά με αναπηρία:
·      Μαζικές προσλήψεις όλου του απαραίτητου προσωπικού (εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού) στην Ειδική Αγωγή.
·      Μόνιμη και σταθερή δουλειά. ΟΧΙ στις εργασιακές σχέσεις λάστιχο. Αυτή είναι η ελάχιστη παιδαγωγική προϋπόθεση ώστε να μπορεί ο ειδικός παιδαγωγός, το βοηθητικό προσωπικό, να διαμορφώσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές.
·      Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένη Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια, αποκατάσταση, με κατάργησης κάθε επιχειρηματικής δράσης στο χώρο.
·      Άμεση, γενναία χρηματοδότηση της Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης από τον κρατικό προϋπολογισμό.
·      Ούτε ένα παιδί με αναπηρία στο σπίτι του ή σε σχολείο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του. Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των υπαρχόντων δομών Ειδικής Αγωγής, ώστε ν’ ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και ίδρυση νέων ΣΜΕΑΕ.
·      Πλήρη στελέχωση των ΚΕΔΔΥ με βάση τις ανάγκες
·      Τουλάχιστον ένα τμήμα ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα. Ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης για κάθε μαθητή που τον έχει ανάγκη και γνωμοδοτεί το ΚΕΔΔΥ.
·      Επαναφορά για όλους μας, μόνιμους και αναπληρωτές, ΕΕΠ και ΕΒΠ του επιδόματος ειδικών συνθηκών, με ένταξή του στο μισθό μας.
·      Γενναία αύξηση του μισθού του ΕΒΠ, κατοχύρωση του ρόλου τους.
·      Άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων για το ΕΒΠ που εργάζεται μέσω ΠΕΠ-ΕΣΠΑ! Καταβολή του μισθού σταθερά κάθε μήνα!

Καλούμε σε ετοιμότητα όλους τους συναδέλφους, μόνιμους και αναπληρωτές. Το  Υπουργείο Παιδείας με δηλώσεις του κ.Γαβρόγλου ετοιμάζεται να ξαναπαίξει το παιχνίδι της διάσπασης, στήνει νέα «φάκα» μέσα από τη συζήτηση για τα κριτήρια διορισμού. Ετοιμάζεται να επαναφέρει το νόμο Διαμαντοπούλου και την τροπολογία Φίλη (με τη μια ή την άλλη μορφή). Δεν θα φαγωθούμε μεταξύ μας για τα κριτήρια διορισμών. Η συζήτηση για τα "κριτήρια" παίρνει σα δεδομένο πως κάποιοι θα πρέπει να μείνουν  απ' έξω, πως δεν είναι ρεαλιστικό να διοριστούν όλοι όσοι χρειάζονται. Για εμάς κανείς δεν περισσεύει! Κανένα κριτήριο που θα πετάξει έξω συναδέλφους που εργάζονται!
Ειδικά για τους συναδέλφους αναπληρωτές διεκδικούμε:
§  Επίδομα ανεργίας  για όλη την περίοδο της ανεργίας.
§  Πρόσληψη όλων μας από την πρώτη ημέρα έναρξης του σχολικού έτους, κάλυψη όλων των κενών
§  Πλήρη ασφαλιστικά  και εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.
§  Δικαίωμα σε αναρρωτική άδεια και άδεια λοχείας, ασθενείας τέκνων με καθεστώς ίδιο με των μονίμων.
§  Δωρεάν σίτιση, μειωμένα εισιτήρια σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, επίδομα στέγασης σε όσους συναδέλφους εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
§  Επίδομα θέρμανσης.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ – ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΕΠ/ΕΒΠ