Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΧθες 18 -10-2017 συνεδρίασε το ΠΥΣΕΕΠ Θεσσαλίας και ασχολήθηκε με
1. τη Κατανομή 11 πιστώσεων για ΣΜΕΑΕ (6 ΕΒΠ–5
ΕΕΠ/πρόγραμμα Εξατομικευμένης Υποστήριξης)
2. τη κατανομή 3 πιστώσεων ΕΕΠ για ΚΕΔΔΥ και 2 για
ΕΔΕΑΥ
3. τις 2 πιστώσεις ΠΕ25 και 1 πίστωση ΕΒΠ ( με έγκριση
από ΥΠΠΕΘ για αντίστοιχο αριθμό μαθητών)
4. Προϋπηρεσία αναπληρωτών ΕΕΠ που υπηρετούν σε
ΚΕΔΔΥ
5. Συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων για απόδοση Μ.Κ..
6. Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου


Ράπτη Αποστολία
 Αιρετή ΠΥΣΕΕΠ Θεσσαλίας

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε...Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, στις 18:00, στην έδρα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, Πανεπιστημίου 59, 4ος όροφοςΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

Στην έναρξη της συνεδρίασης παρεβρέθηκε και ο Πρόεδρος του συλλόγου Κος Αντωνιάδης Γιώργος, ο οποίος έθεσε θέματα που απασχολούν τα μέλη του συλλόγου μας, με κύριο τα αιτήματα βελτίωσης θέσης των αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ.

Στην εξέταση των αιτημάτων που ακολούθησε διπιστώθηκε πως από τα 18 αιτήματα, τα 5 πληρούσαν τις τυπικές προυποθέσεις (ίδιο νομό, ίδια βαθμίδα, ίδιο έργο). Δεν αφορούσαν όμως κάποιο μείζον θέμα (π.χ. υγείας) και δεν συνοδεύονταν από παραστατικά που να αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της μετακίνησης σε νέο πλαίσιο εργασίας, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιηθεί κάποιο από αυτά.

Στη συνέχεια έγινε κατανομή:
1) 8 πιστώσεων αναπληρωτών ΕΕΠ σε μονάδες ΣΜΕΑΕ
2) 8 πιστώσεων αναπληρωτών ΕΒΠ σε μονάδες ΣΜΕΑΕ
3) 2 πιστώσεων αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΚΕΔΔΥ
4) 2 πιστώσεων αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΕΔΕΑΥ

Επιπλέον πλήρωση θέσεων αναπληρωτών ΕΕΠ, που δεν ανέλαβαν υπηρεσία.

Δεν εξετάστηκαν τα αιτήματα άσκησης ιδιωτικού έργου, που θα εξεταστούν σε προσεχή συνεδρίαση.

Παρακαλώ να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Περιφέρεις Δυτικής Ελλάδας για την ανάρτηση της αναλυτικής κατανομής των θέσεων, μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές τυπικές διαδικασίες.

Χρήστος Φλογεράς
Αιρετός Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» - Πρόσληψη Ψυχολόγων, Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, Εγκατάσταση ή βελτίωση υποδομών, Επιμόρφωση κ.α...ΗΜΕΡΙΔΑ...Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017...Υπουργείο Παιδείας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ημερίδα ενημέρωσης για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της  πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης (7, 8, 9).10.4.1.06.02: «Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας _ Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», Παρέμβαση: «Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου  Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, ώρα 9:30 έως 14:00 με την ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε  για την υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος και την προετοιμασία της φάσης διεύρυνσης  της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.».
Η ημερίδα αυτή είναι η πρώτη που διεξάγεται και απευθύνεται στις εκπαιδευτικές περιφέρειες και στα σχολεία που εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Σκοπό έχει να ενημερώσει τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την υλοποίηση του προγράμματος, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των δράσεων από κοινού με την επιστημονική επιτροπή.
 Όσοι επιθυμούν, μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά μέσω live streaming από τον «Δίαυλο» : https://diavlos.grnet.gr/event/e934.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
To πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» αφορά σε διαφορετικές δράσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν στα ΕΠΑ.Λ. με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αυτά και τη βελτίωση της εικόνας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην κοινωνία και τους μαθητές.
Οι δράσεις αφορούν στα εξής:
 • Πρόσληψη Ψυχολόγων - Δημιουργία και ενίσχυση δικτύων υποστήριξης των ΕΠΑΛ από ψυχολόγους και υφιστάμενες ψυχοκοινωνικές  δομές, με στόχο την περαιτέρω   βελτίωση του σχολικού κλίματος και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.
 • Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία για την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών της Α΄ τάξης η οποία θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα στην τάξη με την πρόσληψη  δεύτερου εκπαιδευτικού στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά.
 • Δράσεις βελτίωσης του κλίματος του σχολείου. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων: αξιοποίηση καλών πρακτικών σε θέματα ενίσχυσης των σχέσεων στη σχολική κοινότητα, ενεργοποίησης του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή, ενθάρρυνσης της δημιουργικότητας,  ήπιας αντιμετώπισης σχολικών συγκρούσεων, ενίσχυσης δικτύων αλληλεγγύης των μαθητών,  αναβάθμισης του σχολικού χώρου, σύνδεσης με την τοπική κοινωνία κ. ά..
  • Ανάπτυξη δικτύων εκπαιδευτικών και σχολείων με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας, την ανάπτυξη διαλόγου, τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση  διδακτικών και άλλων πειραματισμών, την προώθηση επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών στα άλλα σχολεία του δικτύου. Η δικτύωση θα αφορά επίσης τη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης με στόχο εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης.
 • Ενίσχυση  Σχεδίων Δράσης - σύνδεσης με την τοπική κοινωνία και συνεργασίας με την ευρύτερη εκπαιδευτική και  επιστημονική κοινότητα με στόχο  να αναδυθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα στους χώρους των ΕΠΑΛ και των Εργαστηριακών Κέντρων. Τα σχέδια δράσης επιδιώκουν να αναδείξουν το έργο αυτό, συμβάλλοντας παράλληλα  στην ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη των πολύπλευρων ταλέντων μαθητών και εκπαιδευτικών.
 • Εγκατάσταση  ή βελτίωση  υποδομών σχετικών με  διαδικτυακή επικοινωνία – τηλεδιασκέψεις και  τηλεκπαίδευση ώστε, μεταξύ άλλων, να  παρέχεται μια αίσθηση ασφάλειας, ότι το σχολείο “δεν είναι μόνο του” αλλά μπορεί συνεχώς να αναζητεί βοήθεια, από την Επιστημονική Επιτροπή, τις υποστηρικτικές δομές, τα υπόλοιπα σχολεία, από κοινότητες γνώσης κλπ. 
 • Επιμόρφωση στελεχών και εκπαιδευτικών στη βάση ενεργητικών, συμμετοχικών και βιωματικών μεθόδων.
 • Επιστημονική και παιδαγωγική  υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
 • Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί πιλοτικά σε 9 ΕΠΑ.Λ. της χώρας για το σχολικό έτος σε 2017-18 και θα γενικευτεί από την επόμενη  σχολική χρονιά σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια.

Οι τοποθετήσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και η Δήλωση της Ν.Κεραμέως Τομεάρχη Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Δήλωση σχετικά με την επίθεση του Υπουργού Παιδείας κατά της ΑΔΙΠ»
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017
Η Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας, Νίκη Κεραμέως, σχολιάζοντας την επίθεση του Υπουργού Παιδείας κατά της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), έκανε την ακόλουθη δήλωση:
"Σήμερα, για άλλη μια φορά, αποδείχτηκε περίτρανα ότι η Κυβέρνηση αποστρέφεται και τις Ανεξάρτητες Αρχές και την έννοια της αξιολόγησης.
Ο Υπουργός Παιδείας προέβη σε επίθεση εναντίον της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή, στην οποία παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της “Έκθεσης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2016”.
Ο Υπουργός, σε έντονο ύφος, καταφέρθηκε εναντίον της Αρχής, απαξιώνοντας τα αποτελέσματα της Έκθεσης. Η επίθεση κορυφώθηκε, όταν ο Υπουργός, αναφερόμενος σε έγγραφο της ΑΔΙΠ αγνώστου χρονολογίας το οποίο δεν είχε κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, ζήτησε από την Πρόεδρο της ΑΔΙΠ να το αποσύρει.
Θυμίζουμε ότι η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση συνιστά Ανεξάρτητη Αρχή που περιβάλλεται με πλήρη διοικητική αυτονομία, ώστε να μπορεί να επιτελεί το έργο της ανεξάρτητα από την εκτελεστική εξουσία. Αυτή η Κυβέρνηση, όμως, αποστρέφεται τις Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς επιθυμεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο όλων των δομών του Κράτους.
Οι πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης αποκαλύφθηκαν στην τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μιχελή, ο οποίος ανερυθρίαστα είπε: “Όσες περισσότερες Ανεξάρτητες Αρχές φτιάχνουμε κατά τη γνώμη μου, τόσο αφαιρείται πολιτικό βάρος από την ελληνική πολιτεία, που μπορεί να αποφασίζει. Ανεξάρτητες Αρχές που δεν λογοδοτούν, που δεν ξέρω πώς αποφασίζουν ή το πώς επιλέγονται που δεν έρχονται και φέρνουν εδώ ουδέτερες εκθέσεις, το λέω με κάθε ειλικρίνεια, αρχίζουν να με φοβίζουν”.
Για τη Νέα Δημοκρατία, η ΑΔΙΠ αποτελεί βασικό πυλώνα λειτουργίας του συστήματος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς συνιστά κομβικό θεσμικό όργανο για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την ακόλουθη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητάς τους."

Απαλλαγή από τα καθήκοντα, ύστερα από αίτησή της, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Γ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.


Τροποποίηση της αριθμ. Φ.2.5/9329/11-9-2017 όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 18-9-2017 Απόφασης Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020 

  Τροποποίηση της αριθμ. Φ.2.5/9327/11-9-2017, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 14-9-2017 και στις 18-9-2017, Απόφασης Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020

Η επισκόπηση του Τύπου της Πέμπτης, 19 Οκτωβρίου 2017

Ενημέρωση Σχολικών Συμβούλων Φιλολόγων ΠΕ02 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ενημέρωση Σχολικών Συμβούλων Φιλολόγων ΠΕ02

Το Ι.Ε.Π. καλεί τους/τις Σχολικού/ες Συμβούλους Φιλολόγων σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα:
"Ο νέος τρόπος αξιολόγησης μαθητών/τριών Γ΄ ημερησίου ΕΠΑ.Λ. στο μάθημα των Νέων Ελληνικών στις πανελλαδικές εξετάσεις 2018".
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, στην αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι) ώρα 10.30 π.μ.-12.30 μ.μ.
Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπονται δαπάνες για μετακίνηση ή/και διαμονή για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. 
Σημειώνεται ότι η ημερίδα θα αναμεταδίδεται ζωντανά από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και θα μαγνητοσκοπηθεί. Το βίντεο της ημερίδας θα αναρτηθεί την επόμενη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Για τον νέο τρόπο αξιολόγησης και ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

Προσλήψεις 3 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους ωραρίου, κλάδου ΠΕ18.41, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία


Προσλήψεις 3 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους ωραρίου, κλάδου ΠΕ18.41, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους ωραρίου, 3 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ18.41 για την κάλυψη λειτουργικών κενών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 4 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

2ος Ημιμαραθώνιος Ωρωπού - Oropos Seaside Race 2017- Ισότιμη συμμετοχή ΑμεΑ στην Κοινωνία και τον Αθλητισμό...Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017


Η Κ.Ε.Δ.Ω. (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού) και η Ε.Σ.Α.Δ.Ω. (Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού) προσκαλούν τα άτομα με αναπηρία στην αθλητική γιορτή «2ος Ημιμαραθώνιος Ωρωπού - Oropos Seaside Race 2017» με κοινωνικό μήνυμα την «Ισότιμη συμμετοχή ΑμεΑ στην Κοινωνία και τον Αθλητισμό», με την υποστήριξη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ.
 Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017
Σημείο εκκίνησης - τερματισμού: Λιμάνι Σκάλας Ωρωπού
Ώρα εκκίνησης: 9:00 π.μ.
Απόσταση αγώνα: 1 χλμ.
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δρομείς όλων των ηλικιακών κατηγοριών, καθώς και των ειδικών κατηγοριών με ή χωρίς αμαξίδιο. Οι δρομείς ηλικίας άνω των 16 ετών ( Έτος Γέννησης 2001 και πιο πριν ) θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό. Για τα παιδιά θα πρέπει να υπάρχει γραπτή δήλωση του γονέα για τη συμμετοχή στον αγώνα και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό.
Έπαθλα-Ηλικιακές κατηγορίες: Σε όλα τα ΑμεΑ που θα τερματίσουν θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα και μετάλλιο.
Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι άνδρες και οι τρεις (3) πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης.
Δωρεάν Μετακίνηση για τους δρομείς που κατοικούν στην Αθήνα. Διαδρομή: Αθήνα (Κεντρικό Σημείο) - Λιμάνι Σκάλας Ωρωπού - Επιστροφή Αθήνα (Κεντρικό Σημείο)
 
Δήλωση συμμετοχής: http://www.oroposseasiderace.gr/index.php/registration-form
Για πληροφορίες http://www.oroposseasiderace.gr/index.php


Εργαστήρια Ενεργοποίησης - Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης


Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Αττικής θα υλοποιηθεί Τρίτη 24/10/2017
Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί Τρίτη 24/10/2017

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/16, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης - Εφαρμοστική Εγκύκλιος

«Συνάντηση και Συνεργασία του Εκπαιδευτικού με τους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας»... Επιμορφωτικής Ημερίδα...Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017...ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Πρόγραμμα Επιμορφωτικής Ημερίδας, υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας «ΠροςΟψη»

«Συνάντηση και Συνεργασία του Εκπαιδευτικού με τους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας»
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017
Αμφιθέατρο του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών Νόησις
 
8.30 - 9.00       Προσέλευση- Εγγραφές
9.00 - 9.15       ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
κ. Παναγιώτης Ανανιάδης, Περιφερειακός   Διευθυντής   Εκπαίδευσης   Κεντρικής Μακεδονίας
κ. Νικόλαος Ακριτίδης, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α'βάθμιας Εκπαίδευσης
9.20- 11.20      ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Α' Μέρος
«Η Προκλητική Συμπεριφορά του Μαθητή:Κατανόηση και Αναγνώριση»
Β' Μέρος
«Η Προκλητική Συμπεριφορά του Μαθητή: Τεχνικές και Ανέλιξη»
Αλέξιος Λάππας MRCPsych, Παιδοψυχίατρος, Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου των Ψυχιάτρων Μ. Βρετανίας, Μέλος Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Δυτικής Θεσσαλονίκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ινστιτούτου «ΠροςΌψη»
11.20 - 11.40   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  
11.40 - 13.00   1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
«Αξιοποιώ τη Συναισθηματική Αναγνώριση για τα πιο ευαίσθητα ζητήματα των Σχέσεων Εκπαιδευτικού και Μαθητή»
Α' Μέρος
«Σχολική Άρνηση»
Ελίνα Κόντζογλου, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, MSc Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, CBT θεραπεύτρια, Συνεργάτης Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο, Συνεργάτης Ινστιτούτου «ΠροςΌψη»
Β' Μέρος
«Βία στο Σχολείο»
Νίκη Δράγου, Ιατρός, Συστημική Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια, Εξωτερικός Συνεργάτης Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο, Συνεργάτης Ινστιτούτου «ΠροςΌψη»
Γ' Μέρος
 «Φροντίζομαι για να Φροντίσω: Αναγνώριση και Παρέμβαση για την Επαγγελματική Ψυχοσυναισθηματική Κόπωση»
Κασσιανή Φελέκη,  Ψυχίατρος Ενηλίκων -Ψυχαναλύτρια και Διδάσκουσα-Αναλύτρια της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας
13.00 - 13.40   2η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
«Παιδί και Έφηβος στο σχολείο: Από τις φυσιολογικές εκφάνσεις στις συμπεριφορές που προβληματίζουν. Μια απόπειρα μεταφοράς  προβληματισμών από την κλινική εμπειρία στη σχολική κοινότητα και οι δυνατότητες του εκπαιδευτικού»
Λίλιαν Αθανασοπούλου, Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια Ε.ΣΥ., Υπεύθυνη Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
13.40 - 14.00 ΛΗΞΗ - ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
 
Εγγραφείτε ΕΔΩ

Συμβάσεις Xρηματοδότησης ''Σχολικών Επιτροπών'' σχολ.έτους 2017-18 Συμβάσεις Xρηματοδότησης ''Σχολικών Επιτροπών'' σχολ.έτους 2017-18

Για  την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες θα καταβάλλουν τις αμοιβές των καθαριστών/καθαριστριών ή συνεργείων καθαρισμού στα σχολεία Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.Μετά την επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχειών που υποβλήθηκαν και την διασταύρωση με συμπληρωματικά στοιχεία, σας γνωστοποιούμε ότι έχουν καταρτιστεί οι Συμβάσεις χρηματοδότησης, μεταξύ Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και των αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes
2.Στις συμβάσεις χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών, περιλαμβάνονται οι αμοιβές των καθαριστριών, όπως ορίζονται στην με αρ. 7867/1.9.2017 Κ.Υ.Α Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υπουργείου  Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄3083/06.09.2017Β΄, για τις αίθουσες κλασικού και για τις αίθουσες ολοημέρου, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές - εργοδοτικές εισφορές, για το σύνολο των σχολείων της ευθύνης τους, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ).
3.Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε Σχολικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στην Σύμβαση.
  Τηλέφωνα  Επικοινωνίας:  
  213 131 4588 (Λογιστήριο ΙΝΕΔΙΒΙΜ) σχετικά με τη χρηματοδότηση.
  213 131 4671 για διοικητική στήριξη.
        e-mail: sxolikesepitropes@inedivim.gr
        Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes
4. Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία εκτύπωσης της Σύμβασης θα γίνει αποκλειστικά από τις     Σχολικές Επιτροπές. Τα δύο πρωτότυπα των συμβάσεων θα υπογραφούν και θα σφραγιστούν με τη σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής, από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και θα αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:
Ίδρυμα  Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417  & Κοκκινάκη
Τ.Κ. 111 43 ΑΘΗΝΑ
Ομάδα Διοικητικής Στήριξης Σχολικών Επιτροπών
Επισυναπτόμενα και συραμμένα στη μία εκ των δύο συμβάσεων θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά, όπως αναφέρεται και στην σύμβαση:
 • Φωτοτυπία της πιο πρόσφατης απόφασης του Δήμου από την οποία προκύπτει ο ορισμός του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής (μόνο το πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής δεν θα γίνεται δεκτό) όπως δηλώθηκε από την Σχολική Επιτροπή.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος.
 • Βεβαίωση απογραφής των απασχολούμενων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών &  καταβολής των αμοιβών τους μέσω αυτής .
Παρακαλούμε,  να δοθεί η δέουσα προσοχή στην αυστηρή τήρηση της ως άνω διαδικασίας, έτσι ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην χρηματοδότηση.
Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθούν με προσοχή τα στοιχεία της σύμβασης, πριν την υπογραφή της,  (αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όνομα Προέδρου, ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής, αριθμός λογαριασμού Τραπέζης, ΙΒΑΝ). Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά με τα πραγματικά στοιχεία, παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών, να διορθώσουν χειρόγραφα τα στοιχεία αυτά πάνω στη σύμβαση και δίπλα στην διόρθωση να μονογράψουν και να σφραγίσουν. (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ).
Σας επισημαίνουμε ότι δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία αλλαγή του ποσού.
Σε περίπτωση που η Σχολική Επιτροπή έχει νόμιμα εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο μέλος του Σώματος, πλην του Προέδρου, για να υπογράψει τη σύμβαση, τότε τη σύμβαση θα πρέπει να συνοδεύει το Πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής με το οποίο εξουσιοδοτείται το μέλος αυτό.
6.Μετά την υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης και από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κ. Θεόδωρο Μπλίκα, θα επιστραφεί στην κάθε Σχολική Επιτροπή από τις Υπηρεσίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ένα πρωτότυπο.
7.Για  ενημέρωση σας, αναφορικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης και την καταβολή των ποσών παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Δ.Δ.Ο.Υ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017


«2017-2018: Όλα τα προσφυγόπουλα στο σχολείο» - Συνέντευξη τύπου του Aν. Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γ. Αγγελόπουλου


«2017-2018: Όλα τα προσφυγόπουλα στο σχολείο» - Συνέντευξη τύπου του Aν. Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γ. Αγγελόπουλου

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, κύριος στόχος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στο σχολείο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρμονική μετάβαση των περισσότερων παιδιών στην πρωινή ζώνη. Συγχρόνως, ο περυσινός επιτυχημένος θεσμός των απογευματινών Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης (ΔΥΕΠ)  θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για έναν μικρό αριθμό παιδιών που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το προενταξιακό έτος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς ή εκείνα που η Δομή Φιλοξενίας στην οποία διαμένουν δεν βρίσκεται κοντά σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).
Στη Συνέντευξη Τύπου με θέμα «2017-2018: Όλα τα προσφυγόπουλα στο σχολείο», ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γιώργος Αγγελόπουλος, παρουσίασε τις δράσης για την ένταξη των παιδιών προσφύγων στην Εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα:
•             Σε 2.493 υπολογίζονται τα παιδιά ηλικίας 6-16 ετών που διαμένουν εντός του αστικού ιστού (σε διαμερίσματα ή ξενώνες) και έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολεία όλης της Ελλάδας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ο αριθμός αυτός συνεχώς αυξάνεται.
•             Σε περισσότερα από 2.360 υπολογίζονται τα παιδιά σχολικής ηλικίας (6-16 ετών) που διαβιούν εντός Δομών Φιλοξενίας Προσφύγων της ενδοχώρας.
•             Σε περίπου 1.000 σχολεία σε όλη την Ελλάδα φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν προσφυγόπουλα.
Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 το πρόγραμμα ξεκίνησε για τα προσφυγόπουλα που διαμένουν στη Δομή Φιλοξενίας του Ελαιώνα και φοιτούν σε σχολεία της περιοχής σε Τάξεις Υποδοχής. Ενώ εντός δύο εβδομάδων θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε τα προσφυγόπουλα όλων των Δομών Φιλοξενίας να  φοιτήσουν στο σχολείο.
Επιπρόσθετα, την τρέχουσα σχολική χρονιά θα έχουμε την ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ στην Β’θμια Εκπαίδευση. Ήδη είναι προς δημοσίευση η Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις ΖΕΠ και θα ακολουθήσουν οι σχετικές εγκύκλιοι και αποφάσεις που ειδικά από φέτος θα δίνουν πρόσβαση και στα Λύκεια.
Εξήντα επτά μόνιμοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν φέτος ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των προσφυγικών πληθυσμών και των σχολικών δομών.
Σε αυτό τον σημαντικό σκοπό, η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία ανταποκρίθηκε με το πιο θερμό τρόπο, συντελώντας ουσιαστικά στην αρμονική ένταξη των προσφυγόπουλων στο σχολείο.
Καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του έργου του ΥΠΠΕΘ στην εκπαίδευση των προσφύγων είναι και η συμβολή των Διεθνών Οργανισμών που συνεργάστηκαν με το Υπουργείο ήδη από το περυσινό σχολικό έτος. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  και η UNICEF έχουν συνεισφέρει ποικιλοτρόπως και αυτήν τη χρονιά, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα προσφυγόπουλα να έχουν πρόσβαση στο σχολείο.
Η ένταξη των προσφυγόπουλων στη δημόσια εκπαίδευση είναι καθήκον και διεθνής δέσμευση της ελληνικής πολιτείας αλλά και το καθοριστικό σημείο για την ενσωμάτωση των παιδιών στην ελληνική κοινωνία.
Στη Συνέντευξη Τύπου, συμμετείχαν οι: Αγγελική Αρώνη, Συντονίστρια Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων ΥΠΠΕΘ, Νίκος Μπελαβίλας, Συντονιστής της Επιτροπής για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων ΥΠΠΕΘ, Ξένια Πασσά από την  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γιάννης Μπαβέας από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, Eric Durpaire από την UNICEF.

Συμπληρωματική Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.


Συμπληρωματική Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΑ) ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε - ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας

Η κατανομή των πιστώσεων της Α ΦΑΣΗΣ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) ήταν η εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΔΕ
ΕΕΠ  ΣΜΕΑΕ
ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ
ΕΕΠ  ΚΕΔΔΥ
ΕΕΠ   ΕΔΕΑΥ
ΕΒΠ  Γενικά Σχολεία
ΣΝ  Γενικά Σχολεία
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΘ
36
22
12
16
42
23
151
ΑΤΤΙΚΗΣ
186
138
50
48
183
68
673
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
27
16
10
10
16
8
87
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
74
38
17
20
26
8
183
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
27
10
4
8
17
4
70
ΗΠΕΙΡΟΥ
18
13
8
8
7
17
71
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
50
26
21
20
38
14
169
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
19
16
10
6
7
5
63
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
99
67
35
48
132
40
421
ΚΡΗΤΗΣ
74
42
28
28
54
16
242
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
29
14
25
18
8
8
102
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
48
24
18
16
38
9
153
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
34
22
29
28
16
7
136
ΣΥΝΟΛΟ
721
448
267
274
584
227
2.521


Η κατανομή των πιστώσεων της Β ΦΑΣΗΣ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) ήταν η εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΔΕ
ΕΕΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΔΔΥ
ΕΕΠ ΣΕ ΕΔΕΑΥ
Α.Μ.Θ.
4
4
1
2
ΑΤΤΙΚΗΣ
10
33
6
4
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3
4
2
0
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
8
10
2
2
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3
2
1
2
ΗΠΕΙΡΟΥ
2
3
2
2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
5
6
3
2
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2
4
1
0
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9
17
4
4
ΚΡΗΤΗΣ
5
7
3
2
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3
4
3
2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5
6
2
2
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
4
6
3
2
ΣΥΝΟΛΟ
63
106
33
26

*Επίσης διατέθηκαν, ως Β Φάση,  257 πιστώσεις για υποστήριξη με Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.) των  μαθητών που φοιτούν στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης.
Α και Β Φάση Ε.Β.Π. και Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) για Γενικά Σχολεία

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Α ΦΑΣΗ
Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
584
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
227
ΣΥΝΟΛΟ Α ΦΑΣΗΣ
811
ΣΥΝΟΛΟ Α ΚΑΙ Β* ΦΑΣΗΣ

811 + 257 = 1.068Πιστώσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που απομένουν για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μετά την Α και Β Φάση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΣΥΝΟΛΟ
Α ΦΑΣΗ
Β ΦΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΕΠ-ΣΜΕΑΕ
800
721
63
16
ΕΒΠ-ΣΜΕΑΕ
560
448
106
6
ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕΑΕ
1.360
1.169
169
22
ΕΕΠ-ΚΕΔΔΥ/ΕΔΕΑΥ
600
541
(267
ΚΕΔΔΥ+274
ΕΔΕΑΥ)
59
(33 ΚΕΔΔΥ+
26 ΕΔΕΑΥ)
-
ΣΥΝΟΛΟ
1.960
1.710
228
22

 Η κατανομή των 42 πιστώσεων για πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) για Τάξεις Υποδοχής(ΡΟΜΑ)

 ΠΙΝΑΚΑΣ 5