Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Έγκριση του Πρακτικού 2/12-07-2017 της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aθήνα, 21-07-2017
Σε συνέχεια της με αριθμό 29/20-07-2017 Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7ΧΕΛΟΞΛΔ-ΘΔΜ) με τα προσωρινά αποτελέσματα των συνεντεύξεων στους Πίνακες των αποδεκτών υποψηφιοτήτων, που αφορούν στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 3209/23-05-2017 (ΑΔΑ 6ΦΥΔΟΞΛΔ-ΨΜ4), ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν εντός των επόμενων τριών εργάσιμων ημερών, από τη Δευτέρα 24/07/2017 ώρα 09:00 έως την Τετάρτη 26/07/2017 ώρα 15:30, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Ι.Ε.Π.: Ανακοίνωση πινάκων αξιολογικής σειράς υποψηφίων για απόσπαση


Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Πράξη υπ’ αριθμ. 29/20-7-2017 του ΔΣ του ΙΕΠ ανακοινώνονται οι πίνακες με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ. Οι πρώτοι από τους υποψηφίους για κάθε θέση/ αντικείμενο απασχόλησης είναι οι επιλεγέντες και προτεινόμενοι προς απόσπαση για τέσσερα έτη στο ΙΕΠ για την κατάληψη της αντίστοιχης θέσης, σύμφωνα με τα καθορισμένα σε κάθε πρόσκληση.
Επί του πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα σε κάθε πρόσκληση. Μετά την άπρακτη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.


Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για πιστώσεις, προσλήψεις, ανάληψη υπηρεσίας, μισθολογικά

Πιστώσεις
Στα ίδια περίπου με τα περσινά επίπεδα (2000 ή ίσως και λίγο παραπάνω) θα είναι οι πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού ενώ μειωμένες θα είναι του ΠΔΕ.
Οι 6000 πιστώσεις ΕΣΠΑ που αφορούν το νέο τύπου ολοήμερο σχολείο δεν έχουν κανένα περιορισμό, όπως μας ειπώθηκε, είτε είναι ολιγοθέσιο ή πολυθέσιο, είτε αυτό έχει απογευματινό πρόγραμμα ή όχι.
Αύξηση πιστώσεων, όπως έχουμε πει, θα υπάρχει στην Ειδική Αγωγή, στην παράλληλη στήριξη.

Προσλήψεις
Οι 6000 πιστώσεις ΕΣΠΑ σχεδιάζεται ν’ απορροφηθούν όλες από την πρώτη φάση, που αυτονόητα θα είναι μεγάλη και είναι έτοιμες να δοθούν από 1/9.
Σε δυο μέρη θα σπάσει μόνο η παράλληλη, το 60% στην πρώτη φάση και το υπόλοιπο 40% την 1/11.
Οι 350 πιστώσεις για τις ΤΥ θα δοθούν κι αυτές, όπως ενημερωθήκαμε κι ήταν απαίτησή μας γιατί είναι το σωστό, απ’ την αρχή στην πρώτη φάση. Μένει να το δούμε.
Οι πιστώσεις ΠΔΕ και κρατικού θα χρησιμοποιηθούν κυρίως στις επόμενες φάσεις ενώ για την πρώτη φάση πιθανολογείται η χρήση μικρού μέρους ενός εκ των δύο.
Όπως προείπαμε οι πιστώσεις ΕΣΠΑ, που είναι και το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών πιστώσεων (24000), έχουν οριστεί από 1/9 έως 21/6 στα τεχνικά δελτία κι αυτό σημαίνει πως, αν δεν υπάρξει καθυστέρηση στους πίνακες, η πρώτη φάση προσλήψεων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Δευτέρας 4 και Παρασκευής 8/9.

Ανάληψη υπηρεσίας - μισθολογικά
Σε συνεργασία με τους αρμόδιους διοικητικούς παράγοντες βρισκόμαστε τόσο για το θέμα της διευκόλυνσης της ανάληψης υπηρεσίας όσο και για την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τη μισθοδοσία.
Απαιτήσαμε να μην υπάρξει αυτή την χρονιά επανάληψη των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη και μας δηλώθηκε πως φέτος θα καταβληθεί προσπάθεια το ΕΣΠΑ να έχει σταθερή ημερομηνία πληρωμών όπως ο κρατικός και το ΠΔΕ (εκκαθάριση μέχρι την 3η κάθε μήνα και πληρωμή στις 10).

Στο πλαίσιο διευκόλυνσης των διαδικασιών, καταθέσαμε ως αίτημα στον υπουργό το παρακάτω :
....." Είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με υπουργική απόφαση, να θεωρούνται οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα προγράμματα ως "επαναπροσληφθέντες", εφόσον έχουν ξαναδουλέψει σ’ αυτά κι όχι ως νεοπροσληφθέντες, το οποίο σημαίνει πως πρέπει να υποβληθούν εξ’ υπαρχής τα δικαιολογητικά κατά την πρόσληψη κι αυτό καθυστερεί την αναγνώριση προϋπηρεσίας και την απόδοση ΜΚ, με αποτέλεσμα, εκτός από την απίστευτη γραφειοκρατία και τον μειωμένο μισθό μέχρι να συντελεστούν τα παραπάνω."…

Είναι εξαιρετικά απλό και χρηστικό και δεν βλέπουμε τον λόγο να μην γίνει!
Συνάδελφοι φέτος θα είναι μια κρίσιμη χρονιά και πολλά, που θ’ αφορούν το μέλλον μας, θα εξαρτηθούν από τον καθένα μας προσωπικά. Παραμερίστε τους προβληματισμούς και τις αναστολές και βάλτε τέλος στην απραξία η οποία είναι τροχοπέδη στις διεκδικήσεις μας.

facebook.com/groups/pasadask/ 

ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ, ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. κ.α, ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

 
Τίτλος
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Κατατεθέντα
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
21/07/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
 
 •  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΔΩ
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ Ή ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ
 • ΕΚΘΕΣΗ Γ.Λ.Κ. ΕΔΩ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ
 • ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΔΩ
 • ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΔΩ
Ημ. Κατάθεσης
21/07/2017
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
 
 • ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ/ΛΥΚΕΙΑ - Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε.κ.α., ΟΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/07/4_21.html

 •  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.(ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/07/23-30.html

 • ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/07/15_21.html

 • ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/07/blog-post_92.html

Βασίλης Βούγιας

Συζητήθηκε η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας σε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

H αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας συζητήθηκε στη σημερινή συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σήμερα 21 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης, o Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β’, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλαντζής και ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Συμεών Βολιώτης με αντικείμενο την διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας για την εκπόνηση ενός πιλοτικού προγράμματος μεταξύ Εκκλησίας  και Πολιτείας σχετικά με την δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής  περιουσίας  προς όφελος της ελληνικής  κοινωνίας. Η  συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. 

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Συνοπτικά και πλήρη αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του 18ου Συνεδρίου της Ο.Λ.Μ.Ε.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 1/7 έως και 4/7/17 το 18ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Στις 04/07/2017  πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΟΛΜΕ, καθώς και αντιπροσώπων για το επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.
Τα αποτελέσματα όπως δόθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχουν ως εξής:
Α) Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Σύνολο Αντιπροσώπων 388
Ψήφισαν: 388
Έγκυρα: 387
Λευκά:0
Άκυρα: 1
Έλαβαν:
1) ΔΑΚΕ ΔΕ Καθηγητών ψήφοι 119, με 3 έδρες  στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και 2 έδρες στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
Εκλέγονται:
Α) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
2)ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ψήφοι 87 , με 3 έδρες  στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και 1 έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
Εκλέγονται:
Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
3)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ψήφοι 64, με 2 έδρες  στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και 1 έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
Εκλέγονται:
Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΞΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το Ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ ψήφοι 55 , με 2 έδρες  στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και 1 έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή
Εκλέγονται:
Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Β)ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
5)Π.Ε.Κ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ψήφοι 36, με 1 έδρα  στο ΔΣ της ΟΛΜΕ.
Εκλέγονται:
Α) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Β) Δεν καταλαμβάνουν έδρες στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και στην Εξελεγκτική Επιτροπή οι παρακάτω:
1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ψήφοι 14, έδρες 0
2) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ψήφοι 9, έδρες 0
3) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ψήφοι 2, έδρες 0
4)ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ψήφοι 1, έδρες 0
Γ) Για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ:
Σύνολο Αντιπροσώπων: 388
Ψήφισαν: 388
Έγκυρα: 384
Λευκά: 1
Άκυρα: 3
Έλαβαν:
1)ΔΑΚΕ ΔΕ Καθηγητών: 118 ψήφοι και 31 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
2)ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ: 89 ψήφοι και 23 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
3)ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ : 63 ψήφοι και 17 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ: 53 ψήφοι και 14 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
5)Π.Ε.Κ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ : 33 ψήφοι και 9 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
6)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 13 ψήφοι και 3 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
7)ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: 11 ψήφοι και 3 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
8)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 3 ψήφοι, δεν εκλέγει αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
9)ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ :1 ψήφος , δεν εκλέγει αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

Η  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Για να δείτε το αρχείο με τα συνοπτικά αποτελέσματα σε pdf………ΕΔΩ
Για να δείτε το αρχείο με τα πλήρη αποτελέσματα σε pdf………….ΕΔΩ

Καταγγελία της Ο.Λ.Μ.Ε. για την καθαίρεση της διευθύντριας του ΕΠΑΛ Δυτ. Φραγκίστας


Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών μελών σχολικών επιτροπών


Αρ. Πρωτ. 16
Αθήνα 20/7/2017
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Γαβρόγλου Κωνσταντίνο
Κοιν.
Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών μελών σχολικών επιτροπών  
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανέρχεται στο ζήτημα της υποχρέωσης των εκπαιδευτικών οι οποίοι ορίζονται, με αποφάσεις των Ο.Τ.Α. σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 8440/2011, ως μέλη των σχολικών επιτροπών (τακτικά και αναπληρωματικά) και υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ίδιων και των οικογενειών τους.
Πριν από δύο χρόνια,  με επιστολή (αριθ. Πρωτ. 240 4/12/2015) προς τον, τότε, Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη με θέμα: «Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μελών σχολικών επιτροπών», το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έκανε παρέμβαση ζητώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία να απαλλάσσονται ρητώς και με απόλυτη σαφήνεια οι εκπαιδευτικοί μέλη των σχολικών επιτροπών από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των ίδιων και των οικογενειών τους.
Δυστυχώς, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την πλευρά της πολιτείας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., έπειτα και από ειδοποιήσεις που δέχτηκαν από την «Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης», συνάδελφοί μας  οι οποίοι δεν υπέβαλαν τη σχετική δήλωση,  επανέρχεται στο ζήτημα, καλώντας τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος προχωρώντας στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Παράλληλα επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητο να δοθεί παράταση στην κατάθεση δηλώσεων των συναδέλφων μας με δεδομένο τον υπερβολικό χρόνο που απαιτεί μια τέτοια διαδικασία. Ταυτόχρονα πρέπει να ανασταλεί ή όποια διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων και οποιονδήποτε άλλων κυρώσεων προβλέπονται για τη μη έγκαιρη υποβολή της δήλωσης (μέχρι τις 30/06/2017).  
Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να ορίζονται μέλη των σχολικών επιτροπών χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, χωρίς ενημέρωση για τις υποχρεώσεις, χωρίς νομική κάλυψη και χωρίς την αποδοχή του ορισμού από την πλευρά τους.
Σε αυτό το πλαίσιο ζητούμε να ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα του ορισμού των εκπαιδευτικών στις σχολικές επιτροπές έτσι ώστε η επιθυμία τους να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ορισμού τους.
Μπροστά στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί να αναλάβουν  οι Ο.Τ.Α., άμεσα, μέσω των οικονομικών υπηρεσιών τους τη συμπλήρωση των δηλώσεων καθώς και το κόστος των ενδεχόμενων προστίμων.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ορίζονται να συμμετέχουν στις σχολικές επιτροπές και διευκολύνουν με κόπο και χρόνο πέραν των καθηκόντων τους το έργο των Ο.Τ.Α. δεν διαχειρίζονται χρήματα  και ως εκ τούτου δεν υπάρχει περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης αυτών και των οικογενειών τους εξαιτίας της συμμετοχής τους σε αυτές τις επιτροπές (πολύ περισσότερο οι συνάδελφοι οι οποίοι  παραιτήθηκαν  από τις επιτροπές δίχως να έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη που δε συμμετείχαν και υποχρεώνονται να  υποβάλουν  δήλωση).
Επιπρόσθετα, όπως όλοι γνωρίζουν, οι Σχολικές Επιτροπές υποβάλλουν τόσο φορολογικές δηλώσεις όσο και ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς όπου αποτυπώνονται επακριβώς όλες οι κινήσεις (εισπράξεις και πληρωμές) που γίνονται από τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους και άρα κάθε έλεγχος είναι εφικτός.
Περιμένουμε από τον κ. Υπουργό Παιδείας να παρέμβει άμεσα ώστε το πρόβλημα να λυθεί με τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Για να δείτε την ανακοίνωση του 2015 πατήστε ΕΔΩ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ/ΛΥΚΕΙΑ - Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε.κ.α., ΟΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Άρθρο 70
Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. α) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως ιδίως στα απολυτήρια, τα αποδεικτικά απόλυσης και τα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.
β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών που αφορούν μαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.
2. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της υποπερίπτ εε΄ ο σύνδεσμος «και» αντικαθίσταται από κόμμα («,»).
β) Στο τέλος της υποπερίπτ. στστ΄ η τελεία («.») αντικαθίσταται από το σύνδεσμο «και».
γ) Ύστερα από την περίπτ. στστ΄ προστίθεται περίπτωση ζζ΄ ως εξής:
«ζζ) τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες. Για έρευνα που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισήγηση ή γνώμη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα κατά την έννοια της περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)».
3. α) Οι μουσουλμάνοι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα κατά τις εξής κινητές μουσουλμανικές γιορτές: α) Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ), β) Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών.
β) Η υποπερ. γ΄ της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών».
γ) Η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 294/1979 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής;
«6. Οι μαθητές της Μουσουλμανικής Θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις εξής Μουσουλμανικές εορτές: α) Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ), β) Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών».
4. Στην περίπτ. ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) καταργούνται τα τέσσερα τελευταία εδάφια, τα οποία προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 198 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
5. Μετά την επιλογή τους σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 23 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), οι υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) μπορούν να συμπληρώνουν έως το 25% του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων, τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ., εφόσον α) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, β) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και γ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ.. Η ανωτέρω ανάθεση του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..
6. Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1386).
7. Ύστερα από την παρ. 1.α. του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 56 το ν. 3966/2011 (Α΄ 118), προστίθεται παρ. 1.β. ως εξής:
«1.β. Μέλη Ε.Ε.Π. που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών μπορεί να ασκούν καθήκοντα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης μαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα καθήκοντα των ανωτέρω μελών Ε.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται κατά περίπτωση οι σχολικές μονάδες και η χρονική διάρκεια της στήριξης, καθώς και ο αριθμός και οι κλάδοι (ΠΕ 23 ή ΠΕ 30) των απαιτούμενων μελών Ε.Ε.Π. ανά σχολική μονάδα. Η άσκηση καθηκόντων των μελών Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα ανωτέρω υλοποιείται: α) με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης περί επέκτασης της άσκησης καθηκόντων τους σύμφωνα με την παρ.1, β) με απόσπαση μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. ή γ) με πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π.. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στήριξης μπορεί να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς».
8.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) μπορεί να στελεχώνονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) από μόνιμους εκπαιδευτικούς με τριετή (3) απόσπαση, β) από μονίμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου αυτού, γ) από μόνιμους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και δ) από αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς.
β) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εν συνεχεία, ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Π.Δ.Ε. κυρώνει τον σχετικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων.
Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη των τριών (3) ετών για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία ή με αίτηση του εκπαιδευτικού».
9. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης επιτρέπεται η διετής απόσπαση για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 μόνιμων εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) κατά το σχολικό έτος 2016-2017, για τη στελέχωση των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, ύστερα αίτησή τους. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.


Άρθρο 74
Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
                                               
1. Στο άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Τμήματα των Ιδρυμάτων της παρ. 1 κατατάσσονται σε τέσσερα Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.»
β) Η περίπτ. β΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
αα) Τα κοινά μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Ε.Π.: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και
 Ζωής
Αρχαία Ελληνικά    Προσανατολισμού
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού
Ιστορία Προσανατολισμού
Ιστορία Προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα
Λατινικά Προσανατολισμού
Βιολογία Γενικής Παιδείας

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): η Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, η Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξεταστούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξεταστούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
2ο Ε.Π.: Θετικές και Τεχνολογικές
Επιστήμες
3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και
Ζωής
Φυσική Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Βιολογία Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και
 Ζωής
4ο Ε.Π.: Επιστήμες Οικονομίας
 και Πληροφορική
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Α.Ο.Θ. Προσανατολισμού
»
2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από το διδακτικό έτος 2017-2018.
3. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως αντικαταστάθηκαν με τις περιπτ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.
5. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής».
4. Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τους μαθητές και αποφοίτους που υπέβαλαν αίτηση - δήλωση στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών και οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2016-2017 προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους, κατά το ανωτέρω ακαδημαϊκό έτος, σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται:
α) το ειδικό ποσοστό,                                                             
β) η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και ο τρόπος επιλογής τους.


Άρθρο 82
Λοιπές διατάξεις
1. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στην υποπερίπτ. βδ΄ η λέξη «Ενιαίων» αντικαθίσταται από τη λέξη «Γενικών» και ύστερα από τις λέξεις «Επαγγελματικών Λυκείων,» προστίθενται οι λέξεις «Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων,».
β) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτ. βστ΄, ύστερα από τις λέξεις «τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων» προστίθενται οι λέξεις «και Νηπιαγωγείων».
2. Στην παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4452/2017 (Α΄ 57) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)».
3. Εγκρίνεται η αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Μονάδα Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών (Ψ.Ν.Α.) που πραγματοποιήθηκε από 19.10.2016 έως 27.3.2017 και για την οποία δεν είχε εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α΄21) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση καταβάλλεται από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.
4. α) Οι διατάξεις του ν.δ. 3832/1958 (Α΄ 128) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ομογενείς εξ Αιγύπτου.
β) Η παράγραφος αυτή ισχύει από 1.1.2017 και εφαρμόζεται και για τις σχετικές διαδικασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία αυτή.
5. Στην περίπτ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181), η οποία προστέθηκε με την περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), διαγράφονται οι λέξεις «των Τεχνικών Συμβουλίων των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων καθώς και».
6. Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει την Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό έργου 2014ΣΕ0470000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του αρ. 62 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136)» του έτους 2017 έως το ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (37.748.800) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2018 έως του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (13.300.000) ευρώ».


ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.(ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/07/23-30.html

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/07/15_21.html

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/07/blog-post_92.html Το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις  για την Έρευνα και άλλες διατάξεις», στο οποίο περιλαμβάνονται και οι άνωθεν ρυθμίσεις, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή . Το Σχέδιο Νόμου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση την 31η Ιουλίου.


1. Το Σχέδιο Νόμου "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" σε μορφή doc. 
2. Η αιτιολογική έκθεση σε μορφή doc. 
3. Η έκθεση δημόσιας διαβούλευσης σε μορφή doc. 
4. Η έκθεση καταργούμενων διατάξεων σε μορφή doc. 
5. Η έκθεση συνεπειών σε μορφή doc. 
6  Η οικονομική έκθεση σε μορφή pdf.