Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Ανακοίνωση για κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)Ανακοίνωση για κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΒΠ τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, να παραστούν εφόσον το επιθυμούν στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας (Λεωφορος Γεωργικης Σχολης 65, Κτήριο ZEDA 1ος Όροφος Θεσσαλονίκη) την Τρίτη 22 Αυγούστου
22/08/2017 και ώρα 10.00 π.μ., για τις περιπτώσεις στις οποίες προέκυψε απόλυτη ισοβαθμία μεταξύ των υποψηφίων.


Πίνακας Κληρώσεων αναπληρωτών ΕΒΠ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ., ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΧρονοδιάγραμμαΔημοσίευση της νέας Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, η οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: α) την εκπόνηση ενός νέου μοντέλου αποκεντρωμένης εκπαίδευσης για την Ελλάδα, β) μεθόδους για την εφαρμογή της σχολικής αυτό-αξιολόγησης, γ) βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, δ) βελτίωση της διακυβέρνησης και της εδραίωσης του δικτύου των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ε) βελτίωση της συνάφειας των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, στ) γενικές μεθόδους αποτίμησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων καθώς και της χρηματοδότησης που αφιερώνεται στην εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα στα όρια του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Οκτώβριος 2017
Σχέδιο νόμου: Νέες αρμοδιότητες, αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων και αξιολόγησης στελεχών της εκπαίδευσης, νέα κριτήρια επιλογής προσωπικού και υπεύθυνων δομών και νέα ορθολογική κατανομή τους ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αύξηση  παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολείων και διαδικασιών  βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω αυτοαξιολόγησης.
Ο νέος νόμος αφορά:
1. Διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων
2. Διευθυντές Εκπαίδευσης
3. Περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης
4. Διευθυντές εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις
5. Σχολικούς Συμβούλους
6. Υπεύθυνους Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Προγράμματα, Επαγγελματική Σταδιοδρομία).
7. Επικεφαλής των σημείων επαφής για νέους σπουδαστές
8. Προϊστάμενους Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης
9. Προϊστάμνους Κέντρων Προσανατολισμού και Καθοδήγησης
10. Επικεφαλής των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
11. Προϊστάμενους Κέντρων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών
12. Διευθυντές / Αναπληρωτές Διευθυντές Περιφερειακών Κέντρων Κατάρτισης
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που δημιουργεί ο υφιστάμενος συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησης, θα γίνουν αλλαγές προκειμένου να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες που παίρνει η κάθε σχολική μονάδα. Δημιουργία εποικοδομήματος: Κεντρική Υποστηρικτική Δομή της Εκπαιδευτικής Κοινότητας που θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (5-12 μέλη του προσωπικού)
Μεσοπρόθεσμα: υιοθέτηση του νόμου και των απαραίτητων υπουργικών διατάξεων: Ιούνιος 2017
Μεσοπρόθεσμα: Έναρξη της αυτοαξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας το σχολικό έτος 2017-2018
Ολοκλήρωση της επιλογής όλων των διευθυντών και των στελεχών εκπαίδευσης (λίστα 1-12 της πρώτης στήλης) μέχρι τον Αύγουστο του 2018
Εξορθολογισμός της διαχείρισης του διδακτικού προσωπικού
1. Βελτίωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, ώστε να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για τον μαθητικό πληθυσμό και το διδακτικό προσωπικό.
2. Η ενοποίηση των συναφών τομέων, έτσι ώστε
(α) να είναι πιο πιθανό οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν τις ώρες διδασκαλίας τους σε ένα ή δύο σχολεία, αποκτώντας έτσι αίσθηση του «συνανήκειν», γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εργασίας
(β) να μην δαπανάται περιττή ενέργεια στην μετακίνηση από το σχολείο στο σχολείο
(γ) να διευκολύνεται η διαχείριση του προσωπικού.
3. Χρήση της εμπειρίας των προσπαθειών του περασμένου έτους για εξορθολογισμό της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία, έτσι ώστε οι διαδικασίες μετάθεσης, προαγωγής και πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών
(α) να επιτύχει το στόχο της πλήρωσης όλων των θέσεων του διδακτικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία πριν ανοίξουν
(β) να διεξάγονται με αυτόματη, μηχανογραφημένη διαδικασία για να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της διαδικασίας.
Βραχυπρόθεσμα: Βελτίωση πληροφορικού συστήματος: Δεκέμβριος 2017
Βραχυπρόθεσμα: Ενοποίηση τομέων: τέλος Νοεμβρίου 2017
Μεσοπρόθεσμα: Να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017.
Νόμος για τη βελτίωση του αναστοχασμού και του ελέγχου της εφαρμογής του σχολικού προγραμματισμού μέσω διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και νέων αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου (εκπαιδευτική αυτονομία σχολικής μονάδας)
Ένα νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων θα τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να διευρυνθούν τα θέματα στα οποία μπορεί να ληφθούν αποφάσεις χωρίς να απαιτείται έγκριση από μια ανώτερη αρχή (εσωτερικοί κανονισμοί για τις διαδικασίες, σχεδιασμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και ταξιδιών, εξωσχολικά προγράμματα, ενισχυτική διδασκαλία για αδύναμους μαθητές, κλπ.)
Ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές) και του σχολικού συμβούλου για την εκπαιδευτική ευθύνη του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου στην αρχή του σχολικού έτους, την αναπροσαρμογή του στα μέσα του έτους και την αποτίμηση της υλοποίησής του στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Υ.Γ. Φέτος το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για το γυμνάσιο μειώθηκε κατά τρεις ώρες ανά τάξη και αυτές οι ώρες προσφέρθηκαν για ελεύθερη αξιοποίηση σε κάθε σχολείο.
Μεσοπρόθεσμα: Εφαρμογή: Σεπτέμβριος 2017
Μεσοπρόθεσμα: Εφαρμογή Σεπτέμβριος 2017
Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τις σχολικές κοινότητες Βραχυπρόθεσμα: Εφαρμογή: Δεκέμβριος 2016
Αναλυτικά προγράμματα ανά μάθημα (ριζική αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών)
Μετά τη δημοσίευση των νέων προγραμμάτων σπουδών για τις ξένες γλώσσες και τα θρησκευτικά (που είχαν αρχίσει να συντάσσονται από προηγούμενες κυβερνήσεις), εκπονείται η κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών για πολλά μαθήματα. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων του εθνικού διαλόγου, επιτροπές όλων των κλάδων εργάστηκαν υπό την εποπτεία του ΙΕΠ και έθεσαν ορισμένες γενικές αρχές και επιλεγμένα θέματα / έννοιες που θεωρούσαν σημαντικές και κατάλληλες για την ηλικία των μαθητών σε κάθε τάξη.
Τα αναλυτικά προγράμματα που είχαν καταρτιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση θα αξιολογηθούν με βάση αυτά τα κριτήρια και ακολούθως είτε θα βελτιωθούν, είτε θα δημοσιευθούν ως έχουν είτε θα απορριφθούν και θα εκδοθούν από την αρχή.
Μεσοπρόθεσμα
Τα νέα αναλυτικά προγράμματα θα δημοσιεύονται σταδιακά από τον Μάρτιο του 2017 ως τον Μάρτιο του 2018
Εφαρμογή του ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ριζική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών)
Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι η προετοιμασία στα δημόσια σχολεία είναι επαρκής, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικά γλωσσικής επάρκειας.
Βραχυπρόθεσμα: Δεκέμβριος 2017
Ενοποίηση της νομοθεσίας για το Γυμνάσιο (εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας)
(Αντιμετώπιση της δυσκολίας που προκύπτει από τη διασπορά των διατάξεων σχετικά με τα Γυμνάσια σε πολλά προεδρικά διατάγματα)
Παράλληλος εκσυγχρονισμός των διατάξεων περί κυρώσεων και απουσιών των μαθητών
Μεσοπρόθεσμα: Ιούνιος 2017
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Α) Βασική εκπαίδευση
1. σχετικά με τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό υλικό (συστάσεις της επιτροπής IEΠ)
2. σχετικά με τις αλλαγές στην αξιολόγηση της ελληνικής λογοτεχνίας και των μαθημάτων ξένων γλωσσών
Εκτεταμένη εκπαίδευση
1. Διαμορφωτική και περιγραφική αξιολόγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση
2. Διαφοροποιημένη διδασκαλία
3. Νέες μέθοδοι διδασκαλίας και εργαλεία
Βασική εκπαίδευση:
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016
Φάση 1: επιμόρφωση σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016 Φάση 2
Ιανουάριος-Μάρτιος 2017: Φάση 3
Εκτεταμένη εκπαίδευση
Α) Διαμορφωτική: Φάση 1 Δεκέμβριος 2016-Ιούνιος 2017 (πιλοτική φάση)
Γενική εκπαίδευση: Φάση 1 – Φάση 2: Μάρτιος 2017-Δεκέμβριος 2019
Εφαρμογή νέας δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέας μεθόδου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μακροπρόθεσμα: Το Σεπτέμβριο 2017 θα ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή το 2018
Σχέδιο για την εκπαίδευση ενηλίκων Ιούνιος 2017
Νόμος για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση Αύγουστος 2017
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Δ/ντή του 4/θέσιου Ειδικού Δ.Σ. ΠύργουΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

"Η Ψυχολογία του Ναρκισσισμού και της Υπερευαισθησίας"...ΗΜΕΡΙΔΑ...ΑΘΗΝΑ 29 - ΛΑΜΙΑ 30 - ΛΑΡΙΣΑ 31/08/2017


Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επιτείνοντας τις κοινωνικές και επιμορφωτικές τους δράσεις, σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ-ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΑΛΩΒΗΤΟΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΛΕΘΡΙΑ ΣΧΕΣΗ, με ομιλητές τον Επίκουρο Καθηγητή Κοινωνιολογίας Ευστράτιο Παπάνη και την υποψήφια διδάκτορα Σοφία Πακλατζόγλου.

Η ημερίδα είναι ανοιχτή προς το κοινό και θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες πόλεις:

Αθήνα 29/8 και ώρα 18.00-21.00 (στις εγκαταστάσεις του Aegean College, Πανεπιστημίου 17)

Λαμία 30/8 και ώρα 18.00-21.00 (ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί)

Λάρισα 31/8 και ώρα 18.00-21.00 (o τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί)

Θεσσαλονίκη 02/09 και ώρα 18.00-21.00 (Ιστορικό Αρχέιο Προσφυγικού Ελληνισμού, Ανδρέα Παπανδρέου 29Α, Άγιος Ιωάννης, Καλαμαριά)

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης
Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD5XGTC1AG9w090lAXYgZfJ3zJZTYG4dF8uKEaPeT8uxEeoQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ.


Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΠΕΘ
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποφάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΠΕΘ. Συγκεκριμένα: σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε Ιερές Μητροπόλεις, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, την Ιερά Σύνοδο και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στον ΔΟΑΤΑΠ, στο ΙΙΕ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στην Ακαδημία Αθηνών, στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και στο ΙΕΠ

1.Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
2 Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, την Ιερά Σύνοδο και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος
3 Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
4 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
5 ΔΟΑΤΑΠ
6 ΙΙΕ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
7 Ακαδημία Αθηνών
8 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
9 ΙΕΠ

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Προκήρυξη για θέσεις Ειδικού Παιδαγωγού και Ψυχολόγου στην Πάτρα από τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
προκηρύσσουν θέσεις Ειδικού Παιδαγωγού και Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πάτρας:
Για τη θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ειδικής Αγωγής  ή Εκπαιδευτικού Τμήματος κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής
• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
• Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες
Για τη θέση (1) Ψυχολόγου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
• Πτυχίο  ΠΕ Ψυχολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι ή σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας
• Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο όπως Κλινική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία
• Εξειδίκευση σε μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης
• Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
• Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
• Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
 
Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 25 Αυγούστου με την υποχρεωτική αναγραφή «ΕΠ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ» ή/και «Ψ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ» ανάλογα με την θέση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 

Απάντηση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε δημοσίευμα για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων στις ΔΥΕΠΑπάντηση σε δημοσίευμα για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων στις ΔΥΕΠ

Με αφορμή δημοσίευμα της ιστοσελίδας Alfavita σχετικά με τη λειτουργία Νηπιαγωγείων στις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) που φέρεται να έχει ως συντάκτη τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει:
Η λειτουργία των Νηπιαγωγείων για τους πρόσφυγες, όπως και κάθε άλλη εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά αυτόν τον πληθυσμό, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δρομολογείται ώστε να ξεκινήσει κανονικά τη νέα σχολική χρονιά.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α βάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς ΥΠ.Π.Ε.Θ.


Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποφάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις, στην Ακαδημία Αθηνών, στα Δημόσια ΙΕΚ, στις Ιερές Μητροπόλεις και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στο ΙΕΠ.

1. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις 
2. Ακαδημία Αθηνών
3. Δημόσια ΙΕΚ
4. Ιερές Μητροπόλεις και Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
5. ΙΕΠ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΣΤΟ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

O Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα προσφυγόπουλαΌλα θα είναι έτοιμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς διαβεβαιώνει σήμερα ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης στη Στερεά....
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Εκδήλωση για την ιστορία της Εκπαίδευσης στη Δυτική Φθιώτιδα...Κυριακή 20 Αυγούστου 2017...ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. . Β ΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗ επισκόπηση του Τύπου της Παρασκευής 18/08/2017 για τα εκπαιδευτικά θέματα

24.000 «μπαλώματα» στην Παιδεία, ούτε κουβέντα για διορισμούςΕχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και δεκάδες χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί κάθονται σε «αναμμένα κάρβουνα» αναμένοντας από μέρα σε μέρα την πρόσκληση από το υπουργείο Παιδείας για την κατάθεση των αιτήσεων πρόσληψης στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση....
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Το Υπουργειο Παιδείας ζητά Λειτουργικά κενά Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης και Λειτουργικά κενά/πλεονάσματα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., για τις Αποσπασεις Β ΦάσηςΠέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για πίνακες-αιτήσεις, ΤΥ, ΔΥΕΠ νηπιαγωγούς και ωράριο σ αυτές, ανάληψη υπηρεσίας και πληρωμές μέσω ΕΣΠΑ, προσλήψεις Α' φάσης-Πίνακες - Αιτήσεις
Από 22 έως 25/8 (καθαρά πολιτική απόφαση) θα έχουμε ταυτόχρονα την ανάρτηση των πινάκων και την έναρξη των αιτήσεων, οι οποίες θα γίνουν σε 7 ημερολογιακές ημέρες υπερκαλύπτοντας και την ανακοίνωση των Β' αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
-Τ.Υ.
Ο τελικός αριθμός των ΤΥ που θα ενταχθούν στις ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) είναι 700. Οι 600 για την πρωτοβάθμια και οι 100 για την δευτεροβάθμια. Απ τις 600 στην πρώτη φάση θα δοθούν οι 250 σε τμήματα που τα περισσότερα λειτούργησαν και πέρυσι. Οι υπόλοιπες σε δεύτερο χρόνο, μέσα στον Οκτώβριο και θα εξαρτηθούν από τα νέα δεδομένα με την ένταξη των προσφύγων στο Δημοτικό.
-ΔΥΕΠ
Μας μεταφέρθηκε (δεν επιβεβαιώνεται ακόμη από τα τεχνικα δελτία) πως φέτος μόνο οι Γυμναστές και οι συνάδελφοι των Αγγλικών θα έχουν μειωμένο ωράριο.
Για τους Νηπιαγωγούς φαίνεται πως υπάρχει κώλυμα καθώς η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ δεν δέχεται τη λειτουργία νηπιαγωγείων στις δομές κι εξετάζεται εναλλακτικά η δημιουργική απασχόληση ως πρόγραμμα.
-ΕΣΠΑ
Την ίδια ημέρα που θα μπαίνουν τα χρήματα του κρατικού θα μπαίνουν και του ΕΣΠΑ πλέον ενώ ανοιχτό μείνει το θέμα με τα ΜΚ του οποίου την εξέλιξη ελέγχουμε κι ελπίζουμε πως κι εκεί θα καταφέρουμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
Αρνητική απάντηση έχουμε στο θέμα της ηλεκτρονικής ανάληψης υπηρεσίας καθώς δεν προβλέπεται κι ούτε καλύπτει τη σύμβαση του ΕΣΠΑ.
-Προσλήψεις Α' φάσης
Κανείς αυτήν την στιγμή δεν μπορεί να πει με σιγουριά τον αριθμό των προσλήψεων της πρώτης φάσης. Δεν είναι ούτε τα ποσοστά που δίνονται, ούτε ο συσχετισμός με τις περσινές, στοιχεία για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Το μόνο αξιόπιστο στοιχείο είναι τα υπάρχοντα φετινά κενά κι ο υπολογισμός τους ακόμη δεν έχει γίνει.
Σας ενημερώνουμε εδώ πως ακόμη και στα "κλειστά" προγράμματα, όπως της Παράλληλης, τα νούμερα των προσλήψεων της πρώτης φάσης, αυτήν την στιγμή, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν καθώς τα πάντα μεταβάλλονται απ τη μια μέρα στην άλλη.
Συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να μην παρασυρόμαστε από ποσοστά και νούμερα και να περιμένουμε επόμενη ανακοίνωση του Συλλόγου, στην οποία θα υπάρχουν όλα τα νέα δεδομένα, προκειμένου να συμπληρώσουμε την αίτησή μας.

Κωδικός Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική ΕπάρκειαΚατόπιν ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τον Κωδικό Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Ο Κωδικός Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας είναι ο ίδιος με τον εμφανιζόμενο ως «Αριθμό Μητρώου» στον σύνδεσμο αναζήτησης εκπαιδευτών με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators

....Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

«Οδηγία προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις των ασφαλισμένων του Οργανισμού».

...Καθορίζεται ως μέγιστος ημερήσιος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς, οι είκοσι (20) επισκέψεις, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της εξάντλησης του συνόλου των (200) επισκέψεων μέσα στις πρώτες ημέρες κάθε μήνα, καθώς και ως ελάχιστος χρόνος επίσκεψης (ανά δικαιούχο μέσω ΕΟΠΥΥ), τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας,...

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4415/2016 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 
Όπως είναι γνωστό ο Νόμος 4415/2016, άρθρο 28 παρ 1.2, ορίζει τα εξής:
«2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου.»
Μεγάλα ιδιωτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2016-17, πρότειναν μονοετή διοριστήρια. Ύστερα από παρέμβαση του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτού και του Προέδρου του ΣΙΕΛΒΕ Α. Βουρκούδη, και κατ΄επιταγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Ζαχαρούλα Ασημακοπούλου «θα προχωρήσει στις αιτούμενες διοικητικές ενέργειες προκειμένου οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να υπαχθούν στο νόμο 4415/2016», σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στην Ομοσπονδία μας.
Χαιρετίζουμε την απόφαση της κ. Διευθύντριας και εξακολουθούμε να επαγρυπνούμε για την τήρηση της νομοθεσίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. - Π.Ε.ΣΥ.Π. 2017 - 2018

 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: 24 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ