Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Α.Σ.Ε.Π.: ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2016 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε., ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2016.


Αθήνα,  27 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2016 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα μίας  (51) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.).
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
  Οριστικός Πίνακας Διοριστέων
  Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων
  Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης


Αθήνα,  27 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.)

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2017  (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα εννέα (69) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες).
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 28 Ιουνίου 2017 έως και την πάροδο της 7ης Ιουλίου 2017, ημέρας Παρασκευής.
 Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων
 Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων
 Προσωρινός Πίνακας ΚατάταξηςΑθήνα, 26 Ιουνίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2016)
Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2016  (ΦΕΚ 13/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

«Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΣΤΟ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για πιστώσεις, προσλήψεις, ΤΥ, ΔΥΕΠ, μόνιμους διορισμούς


Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για πιστώσεις, προσλήψεις, ΤΥ, ΔΥΕΠ, μόνιμους διορισμούς :

Πιστώσεις
Με 24000 πιστώσεις θα ξεκινήσει την σχολική χρονιά 2017/18 το Υπουργείο. Αυτό δεν σημαίνει όμως, όπως και φέτος, ταυτόχρονα και την επαναπρόσληψη. Ας θυμηθούμε όλοι πως 836 συνάδελφοι έμειναν άνεργοι και θα ήταν πολλοί περισσότεροι, θα φτάναμε τους 1200, αν δεν πιέζαμε από τον Δεκέμβριο για ανακατανομή κονδυλίων.

Τ.Υ.
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η έγκριση 350 τάξεων υποδοχής οι οποίες πρέπει να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν απ’ την αρχή της χρονιάς. Υπάρχουν κι άλλες 230 πιστώσεις από τις οποίες θα δοθεί ένας αριθμός (υπολογίζονται 100) για κάλυψη αναγκών της δευτεροβάθμιας κι οι υπόλοιπες στην πρωτοβάθμια.
Αυτές, όπως είναι αυτονόητο, θα δοθούν σε δεύτερο χρόνο, όσο κι αν επιδιώκουμε να συμπεριληφθούν στην Α' φάση προσλήψεων.

ΔΥΕΠ
Πλήρες μας ειπώθηκε και περιμένουμε να το δούμε, πως θα είναι το ωράριο των συναδέλφων στις δομές (κι εδώ πρέπει να θυμίσουμε την κινητοποίηση του ΠΑΣΑΔ 6/10/16 για το μειωμένο ωράριο και την υπόσχεση Ρήγα) οι οποίες θα λειτουργήσουν όπου και για όσους πρόσφυγες δεν έκαναν το πρόγραμμα ή έχουν ενταχθεί αργά σ’ αυτό. Οι υπόλοιποι μαθητές των δομών θα ενταχθούν στα όμορα σχολεία.

Προσλήψεις
Στην Α' φάση, που στον σχεδιασμό του Υπουργείου είναι για την 5η του Σεπτέμβρη, επιδιώκουμε να γίνει κάλυψη του 100% των κενών όπως πετύχαμε, για πρώτη φορά, πέρυσι επικαλούμενοι την...απλή λογική

Σχολικές βιβλιοθήκες
Άλλη μια πρόταση του ΠΑΣΑΔ που βλέπουμε να υιοθετείται (ο δεύτερος δάσκαλος στην τάξη, ήταν η πρώτη) η οποία έχει κατατεθεί τόσο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής όσο και στο Υπουργείο και στην ΔΟΕ.

Ωράριο 6 ωρών θα έχει ο υπεύθυνος βιβλιοθήκης (βασική προϋπόθεση να έχει αίθουσα γι’ αυτήν το σχολείο) ο οποίος και θ’ αναλάβει την σύνδεσή της με το Ε.ΚΕ.ΒΙ. Αναμένεται να εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο.

Μόνιμοι διορισμοί
Κατάργηση του 3848 με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση συστήματος που θα έχει πρόβλεψη για την μετάβαση αλλά θα είναι και οριστικής μορφής(!). Σε διάλογο για τα χαρακτηριστικά του θα κληθούμε τον Οκτώβριο.
Ο χρόνος διορισμών το...18 κι αφού νομοθετηθεί η αξιολόγηση στελεχών (Υποδιευθυντών, που θα είναι πλέον 2 από 8θέσιο και πάνω, διευθυντών, των οποίων το ωράριο θα μειωθεί κατά 2 ώρες από τον Σεπτέμβριο, κλπ) η οποία, όπως μας ειπώθηκε, δεν είναι μόνο προαπαιτούμενο της τρίτης αξιολόγησης αλλά και προαπαιτούμενο διορισμών.
Οι ανάγκες που θα υπάρχουν θα μπουν στην μέγγενη του...ΟΟΣΑ κι αφού θα συνεκτιμηθούν ωράρια (επιθυμούμενη από τον οργανισμό η αύξηση) κι οργανικότητες, ως προς τον αριθμό και το είδος, θα υπολογιστούν οι τελικές ανάγκες!

Η ενημέρωσή μας επί όλων των θεμάτων της πρωτοβάθμιας, που ήταν πολύπλευρη και λεπτομερής, μας επιτρέπει να έχουμε πλέον συνολική εικόνα των αλλαγών που σχεδιάζονται και να προσαρμόσουμε ανάλογα την στρατηγική των κινήσεων μας στο προσεχές διάστημα.
Συνάδελφοι ο ΠΑΣΑΔ δεν είναι μόνο ένα...Δ.Σ. Είναι πολλά άτομα που τρέχουν, ενημερώνουν, προσπαθούν κι ο καθένας συμβάλλει με τον δικό του τρόπο για το καλό του Συλλόγου, δηλαδή όλων μας!
Πολλοί συνάδελφοι 70 και 70.50 που συνεργάζονται και προσπαθούν, με σκοπό τη συνέχιση και βελτίωση των εργασιακών μας σχέσεων και το να μπει ένα πλαίσιο με το οποίο μπορεί να διοριστεί κι ο τελευταίος συνάδελφος που έχει προϋπηρεσία.
Δεν είναι παραταξιακό, κομματικό ενεργούμενο, ούτε πολιτική, κομματική προίκα κανενός! Δεν είναι συνδικαλιστικό ενέχυρο!
Στον μόνο που δίνει λογαριασμό, όπως οφείλει κι επιβάλλεται, είναι στον συνάδελφο.
Δεν παρακαλά κανέναν ούτε χαρίζεται σε κανέναν!
Γι αυτό ηγείται!
Κι η δύναμη που έχει για να το κάνει αυτό οφείλεται αποκλειστικά σ’ εσάς και στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Σας χρειαζόμαστε όλους!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!!!

Γίνε μέλος στον ΠΑΣΑΔ: https://goo.gl/forms/9Kum0lGRw2bL5d9f2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ.Ο.Ε. - ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ(ΠΕ30) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝΣύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στην πρόσληψη αναπληρωτών Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) από τους Αξιολογικούς Πίνακες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) και τοποθέτηση αυτών στα Γενικά σχολεία της χώρας στα οποία υπάρχουν μαθητές Ρομά, με σκοπό τη διασύνδεση των οικογενειών των μαθητών αυτών με τη σχολική κοινότητα, στα πλαίσια της συμπερίληψης στο εκπαιδευτικό σύστημα των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.


Αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού, ώστε με την αρχή του σχολικού έτους 2017-18 να μπορέσει να υπάρξει υλοποίηση.


Αναμφίβολα πολύ ενδιαφέρουσα η προσπάθεια αυτή του Υπουργείου Παιδείας, (καθοριστική εδώ η συμβολή για μια ακόμη φορά του Διευθυντή Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Πολίτη), να εντάξει κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) στο Γενικό Σχολείο, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, εν προκειμένω των Ρομά,  στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.


Ακριβώς γι αυτόν τον λόγο το Ε.Ε.Π., δια των εκπροσώπων του, είναι έτοιμο να συνδράμει στη συζήτηση για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, όποτε του ζητηθεί.

Δημήτρης Παπαευθυμίου & Βασίλης Βούγιας

Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Ανακοινώνεται η ίδρυση νέων σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ανακοινώνεται η ίδρυση νέων σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, ακολουθώντας τη βασική αρχή του για στήριξη και αναβάθμιση της ειδικής αγωγής, ανακοινώνει την ίδρυση 13 νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, με την ίδρυση 1 Ειδικού Νηπιαγωγείου, 1 Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, 2 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και 9 Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, δημιουργούνται ακόμα καλύτερες συνθήκες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε μαθητή, στο πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε κάθε σημείο της χώρας.
Ιδιαίτερα ενισχυμένη αναδεικνύεται η Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση, η οποία επί σειρά ετών ήταν υποβαθμισμένη τόσο σε αριθμό δομών όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών. Με την καθιέρωση και γενίκευση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου και την εφαρμογή νέων ωρολογίων προγραμμάτων, από το σχολικό έτος 2017-18, η Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση αποκτά δυναμική και το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίνεται στα αιτήματα ίδρυσης νέων σχολείων, σε περιοχές που η έλλειψη δομών καθιστούσε, για ορισμένους μαθητές, ανύπαρκτη τη δυνατότητα συνέχισης φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επίσης, προάγονται 10 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Ειδικά Νηπιαγωγεία προκειμένου να εναρμονιστούν με το νέο μαθητικό δυναμικό τους και να ανταποκριθούν καλύτερα στη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών τους.
Για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων, οι προσλήψεις θα είναι αυξημένες και κατά προτεραιότητα και για το σχολικό έτος 2017-18, τόσο για την επαρκή στελέχωση των Ειδικών Σχολείων όσο και για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικαιροποίηση των προτιμήσεων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των υποψήφιων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.


Ενημερώνουμε τους υποψήφιους αναπληρωτές-ωρομίσθιους των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) ότι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επικαιροποιήσουν τις προτιμήσεις της αρχικής τους αίτησης (είτε ως προς τους Νομούς είτε ως προς τη σειρά προτίμησης Νομών).
Οι υποψήφιοι που θα θελήσουν να αλλάξουν τις προτιμήσεις τους, όπως αυτές αναγράφονται στους προσωρινούς πίνακες, πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν στην υπηρεσία μας από την Τρίτη 20/6/2017 έως και την Παρασκευή 30/6/2017 με τους εξής τρόπους:
• Αυτοπροσώπως
• Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : mail@dmaked.pde.sch.gr (σαρωμένη)
• Με Φαξ στο 2461049962 Οι αλλαγές των προτιμήσεων θα εμφανιστούν με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των προτιμήσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ 186 ΘΕΣΕΙΣ(27 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΜΕΑ) ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑθήνα, 26 Ιουνίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2017
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.«Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»...Η Κ.Υ.Α. σε Φ.Ε.Κ.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Η επισκόπηση του τύπου της Τρίτης 27 Ιουνίου 2017


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Αποτελέσματα εκλογών Δ.Ο.Ε.


Ψήφισαν: 609
Λευκό: 1 


Εκλογικό μέτρο: 55
για έδρα στη β' κατανομή υπόλοιπο 19 ψήφους 


ΕΛΑΒΑΝ:


ΔΑΚΕ : 182 (υπόλοιπο 17) 3 έδρες
ΔΗΣΥ 123 και 2 έδρες
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 114 και 2 έδρες
ΠΑΜΕ: 88 και 2 έδρες
ΑΕΕΚΕ: 44 και 1 έδρα
ΕΡΑ: 40 και 1 έδρα
Πρωτοβουλία: 13 και 0 έδρες
Προοδευτικά Ρεύματα: 3 και 0 έδρες
Αντεπίθεση: 1 και 0 έδρες

Έως Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 η ολοκλήρωση των διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα myschool για την απόλυση, τα απολυτήρια και τα πτυχία των μαθητών της Γ΄τάξης Λυκείων

Ψήφισμα της 86ης ΓΣ της ΔΟΕ: Στηρίζουμε τον αγώνα των συμβασιούχων στους ΟΤΑ - Καμιά απόλυση. Αγώνας για μόνιμη και σταθερή δουλειάΑθήνα, 24/6/2017
Ψήφισμα  της 86ης ΓΣ της ΔΟΕ
Στηρίζουμε τον αγώνα των συμβασιούχων στους ΟΤΑ
Καμιά απόλυση. Αγώνας για μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προχωρά σε χιλιάδες απολύσεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ επικαλούμενη την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση αυτή αφορά όλους τους συμβασιούχους σε όλο το δημόσιο (68000) και οδηγεί σε χιλιάδες απολύσεις. Είναι στα πλαίσια της εφαρμογής των συμφωνιών με την ΕΕ για :
  • Συρρίκνωση του δημοσίου και κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας
  • Ραγδαία ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του δημοσίου
  • Μετακύληση του κόστους στους εργαζόμενους και το λαό.
  • Ανακύκλωση της ανεργίας και ακόμα μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων.
Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους εργαζόμενους παρουσιάζοντας ως λύση στη σφαγή τις "δίμηνες" συμβάσεις και προσωρινές προσλήψεις για να καλυφθούν οι ανάγκες στους Δήμους.
Τέρμα πια στην κοροϊδία. Δε θα δεχτούμε καμιά απόλυση συνάδελφου συμβασιούχου. Είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων. Το πρόβλημα μας αφορά όλους. Κάθε χρόνο στο χώρο της εκπαίδευσης ζούμε τις χιλιάδες απολύσεις συνάδελφων αναπληρωτών, την πολίτικη των περικοπών και της χρόνιας αδιοριστίας.
Το αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά ενώνει όλους τους εργαζόμενους απέναντι στην πολιτική που τσακίζει τη ζωή μας.
  • Καμιά απόλυση συμβασιούχου, άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων.
  • Να υλοποιήσει η κυβέρνηση εδώ και τώρα το αίτημα για άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.      
Καταδικάζουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης και μιας σειράς δημάρχων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι , αξιοποιώντας τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, έχουν επιδοθεί σ’ ένα όργιο καταστολής και προσπάθειας χτυπήματος του αγώνα των εργαζόμενων, όπως η εισβολή των δυνάμεων καταστολής σε αμαξοστάσια σε όλη τη χώρα.
Στηρίζουμε και καλούμε σε μαζική συμμετοχή στις καταλήψεις στους Δήμους και στις χωματερές που είναι σε εξέλιξη και στα απεργιακά συλλαλητήρια τη Δευτέρα 26/6 και την Πέμπτη 29/6.
Οι σύλλογοι και οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Επιδιώκουμε την κλιμάκωση αυτού του αγώνα, η νίκη του θα είναι νίκη για όλους τους εργαζόμενους.
Οι Αντιπρόσωποι της 86ης Γενικής Συνέλευσης

Νομιμότητα και Διαφάνεια στις διαδικασίες αναθέσεων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του ενεργειών, είναι αρμόδιο για την Οικονομική Διαχείριση των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών διαχειριστικής ευθύνης του.
Το ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον έχει προχωρήσει σε απόφαση για διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών διαχειριστικής ευθύνης του.
Με τον τρόπο αυτό τελειώνουν οριστικά οι κατακερματισμένες διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, χωρίς έλεγχο, οι οποίες γίνονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των κανόνων χρηστής διαχείρισης.
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται απλούστευση, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, διαφάνεια, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, την παρακολούθηση θεμάτων εξασφάλισης ανεξαρτησίας κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, εξορθολογισμό δαπανών, καθώς και εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου.

Πρόγραμμα 18ου Συνεδρίου Ο.Λ.Μ.Ε., Αθήνα 1-4/7/2017


Μη πραγματοποίηση συνεδριάσεων Διευρυμένων Υπ. Συμβ. Επιλογής στις 3 και 4 Ιουλίου λόγω του 18ου Συνεδρίου της Ο.Λ.Μ.Ε.


Ανακοίνωση(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ καθώς και την πλήρωση θέσης Ειδικού Συμβούλου


 
To I.E.Π. προτίθεται να καλύψει:
finger pointingΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Τις ανάγκες της Επιστημονικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής Υπηρεσίας και των Αυτοτελών Τμημάτων με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.
Μια κενή θέση Ειδικού Συμβούλου – εκτός κλιμακίων – στο επιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντος «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Μαθητεία», με απόσπαση εν ενεργεία εκπαιδευτικού με αυξημένα προσόντα.
Τις ανάγκες που προκύπτουν στα πλαίσια υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και υλοποιούνται από το ΙΕΠ με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.