Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤην Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 τέθηκε σε Διαβούλευση έως τη Δευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 15:00 το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις".

 Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση των νέων δομών του Υποστηρικτικού Έργου της Εκπαίδευσης και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, την επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης και την αξιολόγηση αυτών των Στελεχών.

Μετά την πάροδο των χρονικών ορίων της Διαβούλευσης θα κατατεθεί προς συζήτηση στη Βουλή και θα ψηφισθεί μετά τις εορτές του Πάσχα.

Αμέσως μετά θα εκδοθούν Υπουργικές Αποφάσεις(βλέπε Άρθρο 18: Εξουσιοδοτικές Διατάξεις - http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3855-) με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Α. και των Κ.Ε.Σ.Υ., θα καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων και των συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των Κέντρων αυτών, των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., των Προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α., των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων των διδασκόντων. Επίσης θα κατανεμηθούν οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 9 στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στα Κ.Ε.Σ.Υ., αντίστοιχα, ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν.

Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει και η διαδικασία για την  πλήρωση των θέσεων των Στελεχών της Εκπαίδευσης.(βλέπε-http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3847 -).

 Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα συσταθεί Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο θα συνεδριάζει με εννεαμελή ή ενδεκαμελή σύνθεση για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης θα συσταθεί Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. (με τη συμμετοχή των δύο αιρετών εκπροσώπων των μελών του Ε.Ε.Π. στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και Κ.Ε.Α..

Σύμφωνα με πληροφορίες η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν έχει αποφασίσει μέχρι αυτή την ώρα αν η Επιλογή Στελεχών θα ξεκινήσει από πάνω προς τα κάτω, από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δηλαδή ή με διαφορετική σειρά.

Τέλος να σημειωθεί πως η παράγραφος 10 του Άρθρου 19(βλέπε- http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3854-) προβλέπει πως η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η-9-2018 και μπορεί να παραταθεί έως έξι μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Βασίλης Βούγιας

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΔΩ

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

 

Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ ΕΠΑ.Λ.

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΕΠΑ.Λ.


«Απόφαση απόλυσης προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ ΕΠΑ.Λ.

Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.αποφ./6804/11-09-2017 (ΑΔΑ:75ΓΒ4653ΠΣ-Η96), όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 13-09-2017, απόφασης τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018», με κωδικό ΟΠΣ 5009767, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, ειδικότερα, για τη θεσμοθέτηση των νέων δομών και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των στελεχών αυτών. Κατόπιν αυτών, σας καλούμε να υποβάλετε τα σχόλια και τις απόψεις σας, τα οποία θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την ευόδωση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ TΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3873

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΝΥΣΕΙ ΔΥΟ ΘΗΤΕΙΕΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη συναπτή θητεία σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης, προβλέπει η παράγραφος 3, του άρθρου 30* του σχεδίου νόμου «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Μ άλλα λόγια δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, για την ίδια θέση όσοι έχουν διανύσει δύο θητείες στις κάτωθι θέσεις:

α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,

β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

δ) Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου,

ε) Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.

στ) Διευθυντών νηπιαγωγείων,

ζ) Διευθυντών δημοτικών σχολείων,

η) Διευθυντών γυμνασίων,

θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),

ι) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),

ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),

ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων,

ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων,

ιδ) Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.),

ιε) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.,

ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων ή Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων ή Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων,

ιζ) Προϊσταμένων πειραματικών νηπιαγωγείων,

ιη) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων,

ιθ) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γυμνασίων,

κ) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γενικών λυκείων,

κα) Διευθυντών μουσικών σχολείων,

κβ) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων και

κγ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

και

α) Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,

β) Προϊσταμένων των Κ.Ε.Α.,

γ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.*Άρθρο 30

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας3. Με εξαίρεση την επιλογή σε θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καθώς και υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη συναπτή θητεία σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Ως όμοιες θέσεις για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοούνται στο σύνολό τους οι θέσεις των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 21, καθώς και οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως γ΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.Βασίλης ΒούγιαςΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΠΟ ΕΔΩ - http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/03/blog-post_204.html

"Κλιμάκωση του αγώνα 29 και 30 Μαρτίου"

 

                                                                                         ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!
Του Νίκου Φασφαλή
Αιρετού Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Τώρα και μετά την αρνητική αρνητική απάντηση του Υπουργείου στη συνάντηση με τη ΔΟΕ για την αναγκαιότητά άμεσης πραγματοποίησης μόνιμων διορισμών, ο Κλάδος αποφάσισε την κλιμάκωση του αγώνα με πολύμορφες δράσεις για 29 Μαρτίου σε επίπεδο συλλόγων της χώρας και στις 30 Μαρτίου με αγωνιστικές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια Αθήνα κ Θεσσαλονίκη!!!
Και την ίδια μέρα συνάντηση της ΔΟΕ με τον πρωθυπουργό!
Όλοι μαζί μπορούμε!!!!

ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΓΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στη διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από μια μακρά πορεία διαλόγου με όλους τους φορείς των εκπαιδευτικών, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου.
Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί τομή για την εκπαίδευση καθώς αλλάζει τον τρόπο υποστήριξης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου με την ίδρυση νέων δομών, την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης, τη θεσμοθέτηση αξιοκρατικού τρόπου επιλογής όλων ανεξαιρέτως των στελεχών εκπαίδευσης και της αξιολόγησης αυτών, καταργώντας το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης (ΠΔ152/2013) και αντικαθιστώντας, μέσα από μια άλλη αντίληψη για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, μεγάλο μέρος του ν.3848/2010.
Οι νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου είναι αφενός σε επίπεδο Περιφέρειας όπου ιδρύεται ένας νέος θεσμός, τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, και αφετέρου σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των αλλαγών είναι ότι από μονοπρόσωπους θεσμούς υποστήριξης των σχολείων χωρίς θεσμική υποχρέωση συντονισμού των ενεργειών τους, μεταβαίνουμε σε πιο οργανωμένες, συνεργατικές και διεπιστημονικές δομές.
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του σχολείου με στόχο να ανταποκρίνεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οράματος για ένα σχολείο δημόσιο, δημοκρατικό και συνεργατικό.
Με τις νέες δομές ενδυναμώνονται ο περιφερειακός εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η εκπαιδευτική, συμβουλευτική και γενικότερα η πολύμορφη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, οι δικτυώσεις και οι συνεργασίες σε επίπεδο ομάδας σχολείων αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των υποστηρικτικών δομών.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν με τις δικές τους απόψεις στη βελτίωση του σχεδίου νόμου.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΑ Δ.Σ της Ο.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε. και Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΑ Δ.Σ της ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια μεγαλειώδης διαδήλωση από τις ομοσπονδίες  ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΣΕΕΠΕΑ και συλλογικότητες αναπληρωτών, με κύριο και μοναδικό αίτημα τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.
Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε  ο πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συλλόγου Αττικής, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συλλόγου Ιονίων Νήσων,  η Γ. Γραμματέας του περιφερειακού  συλλόγου  Πελοποννήσου και πολλοί συνάδελφοι.
Μετά την τοποθέτηση του προέδρου για τις θέσεις της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Δ.Σ των Ομοσπονδιών με τον Υπουργό κ. Γαβρόγλου.
Στο ξεκίνημα της συνάντησης υπήρξε ένταση με το αίτημα των αναπληρωτών να είναι παρόντες  και στη συνέχεια ο υπουργός διαβεβαίωσε τους αναπληρωτές ότι θα τους έβλεπε  μετά τη συνάντηση με τις τρείς Ομοσπονδίες.
Όλοι οι πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ τοποθετήθηκαν επί του μοναδικού αιτήματος για μόνιμες προσλήψεις, ζητώντας από τον υπουργό συγκεκριμένη  δέσμευση και για τον αριθμό και για τον χρόνο των διορισμών. Η απάντηση ήταν η γνωστή, ότι απάντηση στις ερωτήσεις αυτές μπορεί να δώσει μόνο τον μήνα Οκτώβριο αφού θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.
Από την πλευρά της ΠΟΣΕΕΠΕΑ τονίστηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι μόνο το  1/5 των υπηρετούντων σήμερα στα σχολεία και στα ΚΕΔΔΥ είναι μόνιμοι, αποδεικνύοντας το τεράστιο πρόβλημα  της αδιοριστίας που υπάρχει στους κλάδους του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.
Επίσης τονίστηκε και το γεγονός ότι για το ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν έχει ακόμη  ορισθεί  μία αξιόπιστη διαδικασία προσλήψεων, ούτε έχουν διαμορφωθεί τα κριτήρια που θα ισχύσουν.
Ο Υπουργός τόνισε από την πλευρά του ότι το πρόβλημα των διορισμών έχει να κάνει με τα δημοσιοοικονομικά προβλήματα του κράτους και τις αντιστάσεις των δανειστών.
Επίσης τόνισε την ανάγκη ακύρωσης του Π.Δ 152 που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Για την διαδικασία και τα κριτήρια που θα ισχύσουν για τους διορισμούς, δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις τρεις ομοσπονδίες, ΟΛΜΕ , ΔΟΕ και ΠΟΣΕΕΠΕΑ, για να προκύψει η όσο το δυνατόν καλύτερη και αξιόπιστη πρόταση.
Όλοι όσοι συμμετείχαν στη συνάντηση αυτή δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος επέκτασης της συζήτησης σε άλλα θέματα πλην αυτού των διορισμών και έκλεισε η συνάντηση με την παράδοση στις Ομοσπονδίες του νομοσχεδίου για τις νέες δομές.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ υπενθύμισε στον υπουργό το ραντεβού του με την Ομοσπονδία στις 22 Μαρτίου και που θα αφορά όλα τα θέματα του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Ολοκλήρωση Β Φάσης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών στη 3η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ – εγγραφές επιμορφούμενων

Γίνεται γνωστό πως ολοκληρώθηκε η Β΄ Φάση υποβολής αιτήσεων από εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στα προγράμματα της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση να ενημερωθούν σχετικά με την τελική κατάσταση της συμμετοχής τους, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis (επιλογή: «Προβολή Αίτησης - Β Φάση», με χρήση των κωδικών τους). Οι επιτυχόντες, θα πρέπει να εγγραφούν στο πρόγραμμά τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που θα διεξαχθούν το διάστημα Απριλίου – Ιουλίου 2018.
Επίσης, καλούνται τα Κ.Σ.Ε. να επικοινωνήσουν με τους επιτυχόντες στο/α πρόγραμμα/τα τους εκπαιδευτικούς και από σήμερα Παρασκευή 16/03/2018 έως το αργότερο την Παρασκευή 23/03/2018, να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές τους σε αυτά. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφών διατίθενται στο Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS), που είναι διαθέσιμο ΕΔΩ (κεφάλαιο 7: Αναλυτική περιγραφή Εγγραφής επιμορφούμενων).
Η έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα 16 - 22 Απριλίου 2018.